Möten

2 september 2022: Nils-Erik Norrliden, Bo Håkansson och Kennert Arvidsson
7 oktober 2022: Ylva Sjöberg, Anneli Olsson och Bengt Österström
4 november 2022: Lars-Åke Petersson, Gun Wiberg och Ann-Katrin Wahldorfsson
2 december 2022: Lars-Ove Bramstedt, Sven-Erik Bogren och Yvonne Arnesson

13 januari 2023: Christer Gustavsson, Ulf Svensson och Agneta Olsson
3 februari 2023: John-Olof Svensson, Magnus Olsson och Göran Peterson
3 mars 2023: Ingrid Fransén, Birgitta Nilsson och Jan Jepsson
14 april 2023: Ingemar Portin, Kell Johansson och Inga-Britt Höglind
29 april 2023: Bygglördag, byggkommittén
2 juni 2023: Ulf Johansson, Ingegärd Johansson och Karl-Johan Josephsson

Första namnet är sammankallande!

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter