Kokoukset
Jäsenet

Avustushakemus

 

LIONS CLUB VAALA RY

AVUSTUKSET JA APURAHAT

LC Vaala jakaa vuosittain hakemusten perusteella avustuksia. Avustuksia myönnetään ensisijaisesti oman paikkakunnan nuorison koulutus-, kulttuuri- ja liikuntatoimintaa harjoittaville seuroille, järjestöille ja yhteisöille sekä vanhusväestölle ja sotien veteraaneille että muille avun tarpeessa oleville.

Apurahoja myönnetään yksityishenkilöille tai henkilöryhmille ensisijaisesti nuorison koulutus-, kulttuuri- ja liikuntatoimen tukemiseen.

Hakemus:

Avustushakemus tehdään tietokoneella lomakkeelle, joka avautuu oheisesta linkistä. Täytön jälkeen lomake tulostetaan ja allekirjoitetaan.

LC Vaala ei sitoudu tukemaan kohdetta myönnettyä tukea laajemmin.

Avustus maksetaan klubikokouksen jälkeen, jossa hallituksen tekemät avustuspäätökset on saatettu tiedoksi. Myönnetty tuki on käytettävä hakemuksen mukaisesti. Tuen saajan on toimitettava tuen käytöstä kahden kuukauden kuluessa vapaamuotoinen selvitys. Järjestöjen tulee liittää hakemukseen edellisen vuoden toimintakertomus.

Lisätietoja avustuksista ja apurahoista: Tapani Karhu 0400-580938 tapani.k.karhu@gmail.com

Hakuaika ja rahoituspäätökset:

Avustuksia voi hakea vain syksyllä (30.9. mennessä) ja stipendejä vain keväällä (28.2. mennessä). Hakuaika ilmoitetaan myös Tervareitti-lehdessä julkaistavassa hakukuulutuksessa. Päätökset tuen myöntämisestä tekee LC Vaalan hallitus. Päätöksistä ilmoitetaan hakijalle kirjallisesti. Hakemuksia ei palauteta.

Avaa avustushakemuskaavake tästä!

 

Avaa opiskelijastipendin hakemuskaavake tästä! (Ei tällä hetkellä haettavana)

 

Lions Club Vaalan stipendiä voi hakea ammatillisissa oppilaitoksissa, erityisen koulutustehtävän saaneen lukion erityislinjalla, ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa aikaisintaan toisen vuosikurssin opiskelija, jonka oma tai vanhempien vakituinen asuinpaikkakunta on Vaala.
Stipendin voi saada kerran toisen asteen ja kerran korkeamman asteen opintojen aikana. Lions-hengen mukaisesti tämän pykälän tarkoittamaa stipendiä ei myönnetä klubin jäsenen lapselle tai puolisolle.
Hakemuksesta tulee ilmetä opiskelijan henkilötiedot, oppilaitos, opintojen tämän hetkinen vaihe, menestyminen opinnoissa sekä pankkiyhteystiedot.

Lisätietoja stipendeistä: Tapani Karhu 0400-580938 tapani.k.karhu@gmail.com
Stipendien myöntämisen perusteena käytetään opintomenestystä.

 

Stipendihakemukset lähetetään postitse 28.2.202x mennessä:

LC Vaala/aktiviteettitoimikunta

 

Avaa avustushakemuskaavake tästä! (Ei tällä hetkellä haettavana)

 

 

 

 

 

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter