Kokoukset
Jäsenet
LC Ylistaro             
Hallitus 2022-2023          
             
Presidentti Matti Loukola Tiedotusvastaava Ari Kekarainen
Sihteeri Arto Nortunen Klubimestari Esa Nyrhinen
Rahastonhoitaja Jukka Marttila Jäsenvastaava GMT Juhani Torkko
1. Varapres. GLT Lasse Känsälä Past. pres. GST Pasi   Koski
2. Varapres. LCIF Veikko Punkari        
             
Aktiviteettitoimikunta Jäsentoimikunta   Koru- ja viiritoimikunta
Antti Pohtola pj   Juhani Torkko pj   Hannu Kitinoja pj
Vesa Latvala   Juhani Korkiamäki   Heikki Kuivinen
Matti Rajamäki   Markus Nokua      
Jarmo Tuuri            
             
Joululehtitoimikunta Joululehden toimituskunta Mainostaulukomitea
Heikki Niemi pj   Jarmo Hirvilammi   Esa Nyrhinen pj
Pasi Haapala   Kauko Hölsö   Heikki Saari
Mikko Takala   Juho Kriikku      
    Esa Perttu (lupautunut etuoikeutettuna)  
    Veikko Punkari      
             
Lions Quest/Juhla   Ars asiamies   Huumeasiamies
Ari Kekarainen   Erkki Majanen   Mikko Takala
             
Kotisivut   Kuljetukset   Urheilukisat
Matti Kärnä   Heikki Niemi   Hallitus  
             
Toiminnantarkastajat Vapaa vuosi   Etuoikeutetut jäsenet
Markku Saari   Seppo Kääriäinen   Matti Suomalainen
Mikko Takala            
             
             
Lyhenteet tehtävänimikkeen jälkeen        
GST  = palveluvastaava, innostaa klubia järjestämään tarkoituksenmukaisia projekteja
GLT  = koulutusvastaava, varmistaa, että seuraavan kauden virkailijat koulutetaan 
GMT = jäsenvastaava, vastaa jäsenhankinnasta      
LCIF  = LC kansainvälinen säätiö, yhteyshenkilö      

Jäsenet

Haapala Pasi

Hirvilammi Jarmo

Hölsö Kauko

Korkiamäki Juhani

Kekarainen Ari

Kitinoja Hannu

Koski Pasi

Kriikku Juho

Kuivinen Heikki

Känsälä Lasse

Kärnä Matti

Kääriäinen Seppo

Latvala Vesa

Loukola Matti

Majanen Erkki

Marttila Jukka

Nokua Markus

Nortunen Arto

Niemi Heikki

Nyrhinen Esa

Perttu Esa

Pohtola Antti

Punkari Veikko

Rajamäki Matti

Saari Heikki

Saari Markku

Suomalainen Matti

Takala Mikko

Torkko Juhani

Tuuri Jarmo

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter