Möten
Medlemmar

Välkommen till

 Lions Club Bara

 Detta är Lions 

Lions är världens största serviceorganisation med ca 1,4 miljoner medlemmar, i 48 000 klubbar, i 206 länder och geografiska områden. Lions Club International är som enda serviceorganisation remissorgan i FN

 I Sverige finns det 511 klubbar med ca 13 100 män och kvinnor som medlemmar.

Lions bildades 1917 i Chicago, USA och kom till Europa 1948 då Lions Club Stockholm bildades

Lions är politiskt och religiöst neutralt men fördömer våld och förtryck i alla dessa former.

Alla Lionsklubbar har två kassor. Den viktigaste innehåller aktivitetsmedel som uteslutande används till bidrag och hjälpinsatser. Alla medel från bidrag, insamlingar, försäljningar och aktiviteter är kassans intäkter. Den andra är administrationskassan som bekostar klubbens inre verksamhet får sina intäkter uteslutande genom medlemsavgifter

Lions Club Bara kommer från den gamla  Bara kommun. Denna omfattade  Bara, Bjärshög, Holmeja, Hyby, Klågerup och Skabersjö vilka idag ingår i Svedala kommun.

Lions Club Bara bildades 13 juni 1977. Klubben hade då sitt första månadsmötet. Klubbens historik visas under egen rubrik i vänsterkanten

 

Styrelsen för innevarande verksamhetsår 2018-2019

Främre raden: Bengt Hansson Kassör 0709-186432, Paul Petersson Ordf, 0708-447189, Alf Andersson sekreterare 0703-353685

Bakre raden: Rolf Andersson medlemsordf. 0730-565100, Erling Nilsen v. ordförande 0703-994646, Sven-Åke Persson f.d.ordförande 0708-717300,  Sture Andersson Klubbmästare 0705-119640, Bengt Evander director 0707-416333.

För mer information om Lions i Sverige klicka här Lions i Sverige

 

 

 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter