Meetings
Members

 

 

Ankara ULUS Lions Kulübü 23 Eylül 1972 yılında 14 Kurucu Üye ile Kurulmuş, Bugün 22 Üyesi İle Aynı Hedef Doğrultusunda, "Hizmet Ediyorum" Felsefesinden Vazgeçmeden Çalışmalarına Devam Eden Etkin Bir Kulüptür.

Lions; başkaları için bir şeyler yapmadıkça uzağa gidilemeyeceğine, yardıma eğilmedikçe dik durulamayacağına inanan, karşılık beklemeden hizmet etmeyi bir yaşam ve davranış biçimi olarak benimseyen insanların duygu ve düşünce çizgisidir.

 

Lions kelimesi; İngilizce Liberty (özgürlük), Intelligence (anlayış), Our Nation's Safety (ulusumuzun güvenliği) sözcüklerinin baş harflerinden oluşur.

LIONS AMBLEMİ
1917' de temeli atılan ve dünyanın en etkin ve en büyük kuruluşu olan LIONS örgütü için bir amblem bulma konusundaki çalışmalarda iki görüş vardı. Birinci görüş altın renkli L harfi, ikinci görüş ise Rosa BONHEUR'ün ünlü tablosundaki aslan başıydı. Sonuç olarak bu iki görüşün birleştirilmesi düşünüldü. Sağa ve sola bakan aslan başlarının arasına erguvan zemin üzerine altın renkli L harfi, üst  kısma LIONS ve alt kısma da INTERNATIONAL yazılarak oluşturulan amblem 31 Aralık 1921 tarihindeki Uluslararası yönetim Kurulu'nda kabul edildi.

Amblemimizdeki erguvan rengi ve altın sarısı değişmez renklerimizidir. Erguvan rengi önderlik ve soyluluğu temsil eder, ulusuna, dostlarına, kendine, ve kişisel fikir ve hislerine sadakatin simgesi; kuvvet cesaret ve bir amaca bağlılığın geleneksel rengidir. Altın sarısı ise içtenliği, fikir özgürlüğünü, saf bir yaşamı ve başkalarına karşı iyi niyeti simgeler.
Amblemimizdeki sola bakan aslan başı geçmişteki hizmetlerimizi, sağa bakan aslan başı geleceği ve gelecekteki hizmetlerimizi simgeler.

Amblemimizin alt kısmındaki "INTERNATIONAL" kelimesi ise Lions'un Uluslararası boyutunu ifade eder. Lions'un parolası "WE SERVE - HİZMET EDİYORUZ" deyimi ile ifade edilmiştir.

Lions; başkaları için bir şeyler yapmadıkça uzağa gidilemeyeceğine, yardıma eğilmedikçe dik durulamayacağına inanan, karşılık beklemeden hizmet etmeyi bir yaşam ve davranış biçimi olarak benimseyen insanların duygu ve düşünce çizgisidir.

 

Lions Clubs International is the world's largest service club organization with more than 1.4 million members in approximately 46,000 clubs in more than 200 countries and geographical areas around the world.

Lions Clubs International News
Connect with Us Online
Twitter