Meetings
Members

 Lions…

Lion'lar, toplumu daha iyi yaşanır hale getirmeye özen gösteren, dostça ilişkilerini kurabilmesini, önderlik yeteneklerinin geliştirilmesini, ihtiyacı olanlara hizmet edebilmek için zaman verebilmesini sağlayan ve uluslar arası bir birlik oluşturan kulüplerde bir araya gelmiş gönüllü kişilerdir.
 Tarihçe
Lions 1917 yılında ABD'li Melvin Jones isimli bir sigortacının 1. dünya savaşı sonrası toplumun sosyal ve ekonomik yaralarına din, dil ve ırk farkı gözetmeksizin sarmak amacıyla başlattığı bir olgudur.
Bugün Lionslar dünyada 195 ülkede, 45 bin kulüp ve 1.550.000 Lions ile toplumlarına karşılıksız hizmet yarışını sürdürmektedir.
Ülkemizde Lions Hareketi 1963 yılında Prof.Dr.Fahrettin Kerim GÖKAY'ın önderliğinde Istanbul Milletlerarası Lions Kulübünün kuruluşu ile başlatılmıştır. Daha sonra Türkiye, Avrupa'da kurulan 18. Yönetim Çevresi olması nedeniyle ULKB ce 118 olarak adlandırılmıştır.

Lions'un ülkemizdeki hızlı gelişmesi diğer Yönetim Çevrelerinin kurulmasını ve bugünkü noktaya gelinmesini sağlamıştır. Bugün ülkemizde 6 Yönetim Çevresinde 374 Lions Kulübünde yaklaşık 12.500 Lion toplumumuza karşılıksız hizmet vermektedirler.

İnsanımıza karşılıksız hizmetin en güzel örneklerini veren Türk toplumu, Lions felsefesi ile bu çalışmalarını örnek seviyeye getirmiş bulunmaktadır
.  
  Amblem
Yuvarlak erguvani zemin üzerinde altın rengi bir "L" harfidir. Etrafında iki aslan başı bulunan altın rengi bir daire vardır. Üstte "LIONS" altta "INTERNATIONAL" sözcükleri yazılıdır. Sembolik olarak aslanlar geçmişe ve geleceğe bakmaktadır. Lion'lar geçmişleri ile gururlu geleceklerine güvenlidirler.
 Kulüp Organizasyonu ve Üyelik
Reşit, iyi ahlaklı ve çevresinde iyi ün yapmış, "ATATÜRK İLKELERİ VE LAİKLİĞE BAĞLI" her kişi Lions Kulübü üyesi olabilir. Lions toplantıları herkese açıktır.
Lions kulüpleri yöneticilerini her yıl seçerler. Lions bir liderlik okuludur. Lion üye, kendini birbirine sevgi ve dostluk bağları ile bağlı bir dünya ailesi içinde bulur.
Yetenekleri geliştirmek takdir edilme duygusunu tatmak, takım çalışması içinde paylaşmak ve kendinden şanssızlara hizmet edebilme mutluluğunu yaşar. 
Lions Clubs International News
Connect with Us Online
Twitter