Kokoukset
Jäsenet

 

 

Toimintavuosi 2021-2022 LC –Järvenpää/Vennyt –klubin 22. toimintavuosi. Klubimme on koko toimintansa ajan ottanut vastuuta monista paikallisista palvelu- ja varainkeruuhankkeista tavoitteena palvella yhteiskuntaa Lions –periaatteiden mukaisesti. Palvelutehtävämme kohdennamme erityisesti lapsiin ja nuoriin, mutta emme myöskään unohda vanhusväestöä.

Vahvistamme pienen klubin voimavaroja tekemällä yhteistyötä muiden paikallisten Lions –klubien  tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

Toimikunnat toimintamme ytimenä

Tavoitteenamme on, että jokainen Venny haluaa ja pääsee vaikuttamaan juuri hänelle sopivissa  ja hänen osaamistaan parhaiten vastaavissa tehtävissä. Niinpä toteutamme palvelutehtävämme pieninä tiimeinä, jotka on koottu seuraaviksi toimikuntakokonaisuuksiksi:

  • Eurotoimikunta ja sen vastuutiimit
  • Palvelutoimikunta ja sen vastuutiimit
  • Hyvänolon toimikunta

 

Jäsenhuolto keskeisessä asemassa

Tänä päivänä yhdistykset ovat suuren haasteen edessä: miten saada uusia, aktiivisia jäseniä ja miten pitää heidät mukana toiminnassa,

Alkaneena toimintakautena kiinnitämme erityistä huomiota sekä jäsenhankintaan että jäsenhuoltoon. Tavoitteenamme on löytää uusia, lionismista ja Venny –klubin toiminnasta kiinnostuneita sekä niihin sitoutuvia jäseniä. Pyrimme myös huolehtimaan jäsenistä ottamalla huomioon edellisen toimintakauden palautteet, toteuttamalla kummi-ilta- ja kummitapahtumia, ottamalla palautetta toimintakauden kuluessa, pitämällä aktiviteettien määrä kohtuullisena ja jakamalla vastuuta niiden toteuttamisessa pientiimien avulla sekä huolehtimalla yhteisöllisyydestä ja mukavasta yhdessäolosta.

Kummilapsemme on Buddhini Damsarani Sri Lankasta (18.5.2019).

 

Toimintakalenteri toimintaa ryhdistämässä

Venny –toimintavuotta toteutamme kalenterivuoden aikana täydentyvän toimintakalenterin pohjalta tarpeen mukaan ohjelmaa muuttaen ja uutta sisältöä mukaan ottaen. Toiminnassamme otamme  huomioon myös esikuvamme Venny Soldan-Brofeldtin (2.11.1863 – 10.10.1945).

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter