Kokoukset
Jäsenet

Lionismista

Lions Clubs International -järjestön perusti amerikkalainen liikemies Melvin Jones vuonna 1917. Suomeen lionsaatteen toi seinäjokelaissyntyinen kanadan- suomalainen matkatoimiston omistaja Arne Ritari,  joka järjestäessään matkoja Helsingin Olympialaisiin samalla kokosi joukon suomalaisia perustamaan ensimmäistä lionsklubia. Tuo klubi, LC Helsinki-Helsingfors perustettiin elokuussa 1950. Lions-aate on näin toiminut Suomessa jo 66 vuotta.

Suomessa toimii noin 935 lionsklubia,  niissä on yli 25 000 jäsentä. Jäseninä on myös naisia (maailmanlaajuisesti naisten osuus on n. 22 %), jotka ovat voineet liittyä lionsklubeihin vuodesta 1987 alkaen. Suomessa yhteisklubeja, joissa on sekä mies- että naisjäseniä, on 70. Naisklubeja on 134 ja loput ovat miesklubeja.

Lions-aate

Lionsjärjestön toiminta perustuu vapaaehtoiseen työhön. Lionien palvelutoiminta kohdistuu nuorisoon, vanhusväestöön, sotien veteraaneihin ja muihin avun tarpeessa oleviin. Lionsjärjestö ei korvaa yhteiskunnan peruspalveluja, mutta vapaaehtoistyöllä annetaan apua kohteisiin, jotka usein jäävät hoitamatta julkisin varoin. Tämä apu voi olla pienille ryhmille tai yksittäisille ihmisille hyvinkin merkittävää. Kaikki lionstoiminta tapahtuu "Me palvelemme" -hengessä. 

Klubien rahankäyttö

Klubeilla on tavallisesti kaksi tiliä joiden käyttösäännöistä ollaan tarkkoja:aktiviteettitili ja hallintotili. Jos klubi järjetää esim. yleisötilaisuuden, jonka avulla saadaan kerättyä varoja, nuo varat ohjataan aktiviteettitilille.  Aktiviteettitilin rahoja voidaan käyttää vain paikkakunnan avuntarpeiden tyydyttämiseen tai muuhun hyväntekeväisyyteen. 
Hallintotilin rahoilla klubi puolestaan rahoittaa omaa toimintaansa. Sen tulot ovat klubilaisten jäsenmaksuista, ja esim. klubikokouksissa järjestettävistä sisäisistä arpajaisista. Klubi siis rahoittaa itse oman toimintansa ja kaikki yleisöltä kerätyt varat käytetään aina eteenpäin yleiseksi hyväksi erilaiseen avustustoimintaan.

Lions-liiton tunnussävel on "Leijonahenki"-marssi. Oheisesta linkistä voit ladata sen videona: katso ja kuuntele

LC Lehtimäki

Oma klubimme oli alussa kahden kunnan yhteinen: Lions Club Lehtimäki-Soinin perustava kokous pidettiin 1974 Lehtimäellä Ravintola Harjanteessa. Klubin toiminta lähti vireästi käyntiin. Vuonna 1985 soinilaiset perustivat oman klubin. Klubimme juhlii 40-vuotista olemassaoloaan toukokuussa 2014. Tämänhetkinen jäsenmäärämme on 26. 

Klubin toiminta on jatkunut vuodesta toiseen huomattavan aktiivisena. Toiminnassa on pyritty koko ajan omien mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan lionismin periaatteita ja järjestön vuotuisia teemoja. Viime aikoina klubi on paikallisessa toiminnassaan huomioinut erityisesti sotainvalidit ja sotaveteraanit sekä toisaalta lapset ja nuoret. Klubin toimintaa on lisäksi värittänyt kansainvälisyys ja rajojen ylittäminen. Klubilla ovat vilkkaat ystävyyssuhteet niin ruotsinkieliselle rannikolle kuin myös Viroon.

Klubimme toiminnassa korostuvat seuraavat arvot:
-    Kotiseutu Lehtimäen arvostus
-    Kotiseudun hyväksi tehdyn työn kunnioitus
-    Nuorten kasvamisessa avustaminen
-    Vanhusten hyvinvoinnin tukeminen
-    Auttaminen, kun apua pyydetään
-    Klubin yhteishengen vaaliminen

Klubin "arvolaulu"

Juttu Lehtimäan Joulu 2014 -lehdessä klubistamme.

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter