Möten
Medlemmar

 

Verksamhetsåret 1/7 2011 - 30/6 2012

INSAMLADE MEDEL: 648 000 KR

 

BIDRAG/HJÄLPINSATSER SUMMA
Till barn och ungdom i kommunen 139 000 kr
Till äldre i kommunen och EdetGruppen 89 000 kr
Till Barnavdelningen NÄL 22 000 kr
Nationella/internationella projekt 161 000 kr
Cancerfond Väst 90 000 kr
Totalt 501 000 kr

Verksamhetsåret 1/7 2010 - 30/6 2011

INSAMLADE MEDEL: 236 000 KR

 

BIDRAG/HJÄLPINSATSER SUMMA
Till barn och ungdom i kommunen 146 000 kr
Till äldre i kommunen 40 000 kr
Till handikappade och barnavdelningen NÄL 30 000 kr
Nationella/internationella projekt 96 000 kr
Ströms Parken 50 000 kr
Totalt 362 000 kr

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter