Kokoukset

Lions Club Rauma-Ruori Ry

Lions Club Rauma / Ruori
Kotim. nro 667, Kv. nro 4031 035080
Piiri 107-M
Perustamispäivä 27.02.1978
Charter Night 05.05.1978

Klubikokoukset Kahvila Tornissa, Vesitornintie 2, Rauma. Joka kuukauden 3. tiistai klo 18:30.

1. LC Rauma / Ruorin syntyhistoria
Kokouskutsu uuden klubin perustavaan kokoukseen lähetettiin 01.02.1978. Kokouksessa oli läsnä 21 jäsenehdokasta. Kokous pidettiin Rauman Merenkulkuoppilaitoksen ravintola Kiikartornissa 15. päivänä helmikuuta 1978. Kummiklubiksi todettiin LC Rauma / Reimari.
Klubin nimeksi ehdotettiin sekä LC Rauma / Kummeli että LC Rauma / Ruori ja kumpaakin ehdotusta kannatettiin. äänestyksen tuloksena Clubin nimeksi tuli LC Rauma / Ruori.
Charter-Nightissa 05.05.1978 allekirjoitettiin klubin perustamisasiakirja. LC Rauma / Ruori merkittiin Lions Internationalin jäsenluetteloon päivämäärällä 27.02.1978. Klubin säännönmukainen toiminta alkoi 01.07.1978.

2. Klubitoiminta
Klubikokouksia on alusta pitäen pidetty joka kuukauden kolmantena tiistaina, paitsi kesällä kesä-, heinä- ja elokuussa. Klubin hallitus johtaa toimintaa ja tekee päätöksiä klubikokouksen valtuuttamana. Vähintään kerran kaudessa on myös pyritty järjestämään kokous tavanomaisen kokouspaikan ulkopuolella, lähinnä erilaisina yritysvierailuina. Joulukuun kokoukset on usein yhdistetty klubin pikkujoulujuhliin ja toukokuun kokoukset kevätjuhliin kokouspaikan vastaavasti vaihdellessa. Klubikokousten asiasisältö on perustaltaan pysynyt samana, joskin painotukset ovat vaihdelleet. Klubikokouksiin sisältyviä käsiteltäviä kohtia ovat esimerkiksi sääntömääräiset asiat, klubiaktiviteetit, palvelutoiminta, lahjoitukset, klubiesitelmät, nuorisovaihdot, esitelmöitsijät. Klubikokousten paikka on vaihdellut.
Klubihallituksen kokouksia on pidetty kesätaukoa lukuunottamatta joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina. Kokouksissa valmistellaan asioita klubikokoukselle ja toimeenpannaan klubikokousten päätöksiä.
Perinteisesti toimintakauden vaihtuessa vanhan ja uuden hallituksen jäsenet ovat kokoontuneet kesätauolla vaihtamaan valtaa. Vaihtokokousten ajankohtana on yleisesti ollut elokuu, jonka yhteydessä pidetään myös kauden ensimmäinen klubikokous.
Klubikokousten ja hallitustyöskentelyn lisäksi toiminnan kolmas tukijalka on toimikuntatyöskentely. Toimikunnat valmistelevat niille uskotuilla tehtäväalueilla asiat hallituksen ja klubikokousten päätettäviksi tai hoitavat alueensa tehtävät itse sopimuksen mukaan.
Erilaisia toimikuntia ovat esim. jäsentoimikunta, nuorisotoimikunta, juhlatoimikunta, aktiviteettitoimikunta, Lions Quest-toimikunta ja liikuntatoimikunta.
           
3. Aktiviteetit, lahjoitukset ja avustukset
Nykyinen suurin aktiviteettimme on Rauman Mustan pitsin yön tanssit ja ravintola Narvi-Sähkön sisäpihalla.
Klubimme on ahertanut kymmenissä erilaisissa aktiviteeteissa. Jäärjestämme erilaisia tapahtumia ja olemme tehneet talkoilla erilaisia palveluaktiviteetteja. Näistä löydät enemmän tietoa Tapahtumat -välisivulta.
Kansainvälinen nuorisoaktiviteetti. Klubimme on pystynyt yksinään tai hyvässä yhteistyössä muiden Rauman LC klubien kanssa lähettämään nuoria lukuisiin eri maihin. Ensimmäinen nuori lähetettiin USA:an vuonna 1981. Sittemmin nuorisovaihtoon on lähetetty yksi opiskelija lähes vuosittain.
Jaamme noin 5000 euroa vuosittain avustuksina, stipendeinä ja erilaisina lahjoituksina eri tarkoituksiin. Jaamme mm. oppilaitoksille stipendejä oppilaiden palkitsemiseen, tuemme avustuksin paikallisia bändejä, tuemme vähävaraisia, vanhuksia ja sotaveteraaneja. Esimerkkinä lahjoituksista mainittakoon myös televisio Martiilanmäen vanhainkotiin ja pyykinpesukone liikuntarajoitteiselle vanhukselle.
           
Esimerkkejä aikaisemmista aktiviteeteistä:
Suurin aktiviteeteista on ollut Pihapiirin kevät Rauman Messut 1983 - 2005 (Pienestä ideasta kasvoi menestystarina). Messuilla oli monenlaista ohjelmaa mm. Trekolmestarin valinta, pitsimissin valinta, erilaiset muotishowt, tunnetut solistit sekä muita huippuesiintyjiä. Ensimmäiset messut järjestettiin keväällä, vuonna 1983. Näiden messujen kävijämääräksi listattiin noni 10.000 vierasta, messuennätys on ollut noin 23.000 kävijää.
Pihapiirin Kevät - Rauman Messut ohella merkittävimmät suurprojektit ovat olleet klubimme kolme mittavaa kirjaprojektia, joiden tuloksena julkaistiin teokset: Rauman viimeiset purjelaivat 1987, Meren lapsi 1989 ja Raumalaisia 1992. On ollut myös muita aktiviteetteja mm. lasinkeräys, konserttitapaahtumat, sokeain avustaminen, vanhusten virkistystoiminta, sotaveteraanit, Summan muistomerkin korjaus, invalidit, jne.
Ympäristöprojekti Ooperi. Ooperi-projekti on hyvä esimerkki siitä, mitä vaikutusvaltainen ja aktiivinen joukko voi saada aikaan mittavan ja suurisuuntaisen hankkeen läpiviemisessä. Ruori lahjoitti projektiin 20.000 markan alkupääoman syksyllä 1996 ja ryhtyi samalla projektin vetäjäksi. Valittiin Ooperi-toimikunta joka projektia hoiti. Myös Rauman kaupunki saatiin mukaan sponsoriksi ja sen myötä muita avustuksia. Hankkeesta kasvoi miljoonaprojekti. Ooperi on urheilutalo, joka pääasiassa toimii liikuntatilana, mutta jossa on mahdollista järjestää myös erimuotoisia juhlia.

4. Ladyt lionstoiminnassa
Ladytoiminta alkoi säännöllisenä heti klubin perustamisen jälkeen. Järjestäytymiskokous oli 12.09.1978. Nykyään ladyt kokoontuvat 2 - 4 kertaa toimikauden aikana. Myös kokoontumispaikat ovat vaihdelleet teeman mukaisesti. Ladyilla on myös omia aktiviteettejä ja lahjoituksia, jotka ovat kohdistuneet erityisesti nuoriso- ja vanhuskohteisiin. Aktiviteetteina on pyritty mahdollisimman laaja-alaisesti tutustumaan erilaisiin kulttuuri-, taide- ja tiedetapahtumiin. Ladyt ovat jakaneet avustuksia vähäosaisille ja mm. legoja päiväkotiin sekä Martoille sähkövatkaimen. Ladyilla jatkuu myös kummilapsiaktiviteetti Nakurun Lapset ry:n kanssa.

5. Lausunto Lions -tehtävästä
Luoda ja ylläpitää yhteisymmärryksen henkeä maailman kaikkien kansojen kesken humanitaaristen tarpeiden suhteen järjestämällä vapaaehtoispalveluja paikkakunnalla ja toimimalla kansainvälisessä yhteistyössä.

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter