Kokoukset
Jäsenet

Siikajoen lionit palvelevat

Vuonna 1981 vietetyn perustamisjuhlan jälkeen Siikajoen lionsklubissa on ollut jatkuvasti jäseniä 15 - 25. Lions Club Siikajoki on luonut ja ylläpitänyt hyvää toveruutta, keskinäistä yhteisymmärrystä ja kiinteitä ystävyyssiteitä klubin jäsenten kesken ja klubin ulkopuolisiin henkilöihin. Näkyvin osa klubin toimintaa on ollut palvelutyö paikkakunnalla. Klubilaiset ovat rakentaneet ja pystyttäneet linja-autokatoksia, rakentaneet rakennuksia ja rakennelmia tai tehneet rakennusten korjauksia. Lionit ovat olleet vuosien varrella järjestämässä monia tapahtumia. On pidetty koko kansan laskiaisrientoja, tarjoiltu äitienpäiväkahvitusta, sytytetty jouluaaton roihukuja kolmesataavuotiseen kotikirkkoomme tulijoiden ja kirkkotarhan haudoilla omaisiaan ja läheisiään muistavien kävijöiden iloksi. Siikajoen sillan korvassa on klubin valmistuttama ja pystyttämä komea mertapatsas kuvaamassa paikkakunnan pitkää nahkiaisenpyynnin perinnettä. Klubilaiset ovat osallistuneet myös muiden järjestämiin tilaisuuksiin kuten kunniavartiotehtäviin ja sotainvalidien hyväksi tehtyihin syyskeräyksiin samalla palveluhengellä. 

Erityisen läheisiä siikajoen lioneille ovat olleet veteraanien ja vanhusten sekä nuorten asiat. Klubin historian aikana suurimpia töitä ovat olleet seurakuntatalon ja myöhemmin Gumeruksen koululle siirretyn sotiemme sankarivainajien muistotaulun hankinta ja Siikajoen veteraanimatrikkelin toimittaminen. Gumeruksen koulu on otettu klubin kummikouluksi ja klubilla on ollut monenlaista yhteistoimintaa oppilaiden, vanhempien ja opettajien kanssa.

Siikajoen lionit ovat olleet vuosittain järjestämässä Siikajoen jäidenlähtöveikkausta. Jäät ovat joka vuosi lähteneet ja voittajat on saatu selville. Jäiden lähdön veikkauksesta saadut varat on käytetty vain veikkauksen järjestämiskulut vähennettynä lyhentämättöminä paikkakunnan asukkaiden hyväksi ja järjestöjen toiminnan tukemiseen avustuksina tai stipendeinä. Tuloja saadaan myös Revonlahdelle pystytetystä ulkomainostaulusta.  Valtakunnallisilla keräyksillä kunten Punainen Sulka -keräyksillä varoja on kerätty myös muualle Suomeen ja LCIF-rahaston kautta kansainvälisiin kohteisiin. Lionsjärjestön auttamistyö sokeutta vastaan näön puolesta ja luonnonkatastrofien auttamiseksi ovat yleisesti tunnettuja. Lions-järjestön kautta avustukset menevät täysimääräisesti kohteisiin. 

Kansainvälisesta toiminnasta esimerkkejä ovat kansainvälisten nuorisoleirien järjestäminen. Siikajoen klubilaiset ovat olleet avustamassa useita leirejä ja aktiivisesti hakeneet isäntäperheitä leirille tulleille nuorille. Klubilla on ollut kummilapsia Sri Lankasta. Klubi on vuosittain tukenut maan vähävaraisten kummilastensa koulunkäyntiä ja opiskelua.   

Siikajoen lionsklubi on nykyään yhtenäisklubi. Klubin jäseninä voi olla miehiä ja naisia. Klubilaisten puolisotoiminta on ollut koko klubin historian ajan lionstyötä tukevaa. Puolisot ovat olleet kiinteästi mukana lionsklubin tilaisuuksissa ja tapahtumissa sekä heidän palvelutyössä. Puolisot ovat lahjoittaneet avustuksia paikkakunnalla mm. stipendeinä koululaisille. Naisten tultua mukaan lionsjäseniksi puolisotoiminnan merkitys on vähentynyt, mutta on jatkunut edelleen.

Vuonna 2019 tehdyssä piirin klubikyselyssä klubin jäsenet kokivat 12 kysytysta asiasta myönteisimpinä 1) klubihengen, 2) palvelutoiminnan ja 3) avustustoiminnan. Nämä ovatkin lionstoiminnan perusasioita.    

 

 

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter