Möten

Historik om Lions Club Sölvesborg

Internationellt nr 18742, Distrikt 101-SM, Zon 1

Klubben chartrades den 17 maj 1960, med LC Olofström som fadder.

Under 60- och 70-talet utvecklades klubben på ett positivt sätt med flera nya aktiviteter såsom Lucia. Att utse stadens lucia finns inte längre kvar idag, men oavsett så är det genom denna aktivitvitet gemeneman i Sölvesborg genom åren lärt känna och identifierat Lions.

Allt eftersom åren gått har nya aktiviteter kommit till och fått en allt större inverkan på klubbens verksamhet, b.la. kan nämnas Lions "Killebom-tåg", ett uppskattat inslag för både gamal och ung under Killebomdagarna. Under senare år har också vår Second-hand butik i Tivoliparken tillkommit, en aktivitet som verkligen satt Lions på den lokala kartan.

I mitten av 90-talet genomförde klubben ett stort beslut när man för symboliska "en krona" förvärvade den gamla dansrotundan i Tivoliparken av Sölvesborgs kommun. Nu hade klubben och dess medlemmar fått en egen lokal att samlas kring och verka i. Under åren därefter har ett flitigt gäng av trogna medlemmar renoverat och inrett rotundan så att den idag hyser klubbens egna klubblokal och vår second-handbutik Sekonden.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter