Möten

Medlemskap i Lions kan kort beskrivas med tre ord:

Träffas, trivas och tjäna

Vad har vi i Lions Club Sölvesborg att erbjuda nya medlemmar:

Träffas
Vi träffas regelbundet på våra klubbmöten och i samband med våra aktiviteter. Vår mötesdag är den tredje torsdagen varje månad (förutom juli och augusti). Styrelsemedlemmar träffas också en gång i månaden medan kommittémöten och särskilda aktiviteter sker mer när så behövs.

Trivas
Vi är ett glatt gäng som trivs tillsammans och självfallet både kvinnor och män. Varje klubbmöte inleds med gemensam måltid.

Vi försöker också ibland att hitta på något extra och beger oss då iväg ut och håller vår sammankomst på annan plats än den egna klubblokalen Åttakanten, vilket är mycket uppskattat.

Till de årliga traditionerna hör julfest/bord med lucia och avslutningsfest i juni.

Tjäna
Målsättningen med vår verksamhet är att hjälpa människor som har det svårt. Detta gör vi genom att samla in pengar på olika sätt som vi sedan fördelar lokalt i den egna kommen, nationellt och internationellt. Alla medlemmar drar efter bästa förmåga sitt strå till stacken genom att delta i några av insamlingsaktiviteterna.

Detta förväntar vi oss av nya medlemmar:

  • Sympatisera med Lions "Syfte och Etik"
  • Komma regelbundet på våra klubbmöten
  • Deltaga i någon kommitté och vara med på våra insamlingsaktiviteter

Så här går det till att bli medlem:

Kontakta gärna oss på 0456-14977 eller till någon annan lionsmedlem som du kanske redan känner, eller varför inte kom till oss en lördag när vi har öppet i Sekonden och berätta att du vill bli medlem.

Eller varför inte skicka oss en e-post med namn, adress och telefon till solvesborg@lions101s.se så kontaktar vi dig istället.

Alla blivande medlemmar är välkomna att deltaga som gäster på några av våra klubbmöten för att se om de trivs. Din partner är också välkommen på de gemensamma mötena.

Alla nya medlemmar får en fadder som introducerar dem i Lions, klubben och i vår verksamhet.

Man blir medlem vid en högtidlig intagningsceremoni under ett klubbmöte.

Alla medlemmar betalar en årsavgift till den s.k. "Administrativa kassan" samt supéavgifterna på våra klubbmöten.

Välkommen som medlem.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter