Möten
Medlemmar

Vart går våra insamlade medel?

ANDRA HALVÅRET 2020

Bowlingklubben Kristallen 10 000
Kvinnojouren i Tyresö 5 000
Assistanshund 10 000
Stimmets skola - höstaktivitet 5 000
Lionsprojekt i Beirut efter hamnexplosionen 10 000
Water meens life - projekt i Somalia 5 000
Lions tältprojekt - användning av tält i olika katastrofområden 6 000

FÖRSTA HALVÅRET 2021

Trollbäckens scoutkår 20 000
Krusboda scoutkår 20 000
Hanvikens sportklubb 30 000
Hjälpprojekt i Indien 10 000
Tält Lesbos 20 000
Sökhund Tullen 20 000
Mosaikvägg - kultur i Tyresö 20 000
Cykel till funktionshindrad 10 000
Diakoner Sv Kyrkan för vidare fördelning till behövande 10 000
Hanvikens ungdomsverksamhet 10 000
Tårtor till äldreboenden och hemtjänstpersonal 18 000
Kvinnojouren i Tyresö 5 000
Water means life - projekt i Somalia 10 000
Bowlingklubben Kristallen 10 000

Totalt bidrog Lions Tyresö under verksamhetsåret 2020-2021 med 264 000 kr tilll olika ändamål.

Vi inom Lions Club Tyresö vill tacka alla som har gynnat oss och därigenom gjort våra hjälpinsatser möjliga.

Vill du stödja oss i vår verksamhet?

Vi tar tacksamt emot ett bidrag på:

Bankgiro 778-0604 eller Swish 1236 918536

Märk talongen med gåva.

Tack för att du stödjer oss.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter