Möten
Medlemmar

Resultat av hjälpverksamhet

Aktiviteter under verksamhetsåret 1:a juli 2017 till den 30:e juni 2018 genererade en total intäkt av 151,180 kronor.

Bidrag har fördelats enligt följande: 

Vi inom Lions Club Tyresö vill tacka alla som har gynnat oss och därigenom gjort våra hjälpinsatser möjliga.

Vill du stödja oss i vår verksamhet?

Vi tar tacksamt emot ett bidrag på:

Bankgiro 778-0604 eller Swish 1236 918536

Märk talongen med gåva.

Tack för att du stödjer oss.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter