Möten
Medlemmar

Hos Lions Club Vaxholm kan privatpersoner och föreningar som är boende och verksamma i Vaxholm söka ekonomiskt stöd för aktiviteter.

 

Förfrågan ska vara i enlighet med Lions syften. Läs mer på fliken Information. I ansökan ska framgå:

  • Vem söker: namn och adress, telefonnummer och e-post
  • Syfte med ansökan
  • Bankkonto/bankgiro för eventuell inbetalning

Lions medlemsmöte beslutar efter beredning i styrelsen. Ansökan ska vara inkommen till:
Info.lionsclub.vaxholm@gmail.com  senast den 15:e för att kunna beslutas första fredagen månaden efter.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter