Möten
Medlemmar

Du kan bidra

Lions hederskodex - 100% bidrag

Lions administration betalas med medlemsavgifter, ej insamlade medel.

Det innebär att det du skänker till Lions går oavkortat till välgörenhet.

Hjälp Lions att hjälpa

Det finns inga gränser för Lions. Vi hjälper lokalt, nationellt och internationellt.

Du kan bidra

Du som vill ge ett bidrag till Lions kan stödja våra lokala insamlingar och aktiviteter.
Du är även välkommen att sätta in ett bidrag direkt till Lions Club Gnesta. Bankgiro: 5199-5314.
Ange bidrag på inbetalningen. Du kan även skänka en gåva via Swish, Lions Club Gnesta har Swish-nummer 123-237 09 06.
Om du önskar ett gåvobrev så ange det på inbetalning tillsammans med namn och adress.

Lions Club Gnesta har Swish-nummer 123-237 09 06

Hjälpfond

Varje år samlar Lions Sverige in ca 50 miljoner kr. Du kan också hjälpa till att bidra via Sveriges Lions Hjälpfond: Plusgiro 90 1948-0

Forskningsfond

Vill du stödja forskningen mot folksjukdomar så har Lions en särskild forskningsfond. Genom fonden kan du vara med och underlätta människors vardag idag och i framtiden. 
Lions Forskningsfond: Plusgiro 90 02 36-1   Bankgiro 900-2361

För mer information: http://www.lionsforskningsfond.se/

Bidragspolicy

Här kan du läsa Lions Club Gnestas bidragspolicy

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter