Kokoukset
Jäsenet

 

LC KELLOKOSKI / ANNAT  - AVUSTUSANOMUKSET

AVUSTUSANOMUS

Lions club Kellokoski / Annat kerää varoja lahjoitettavaksi erilaisilla aktiviteeteilla. Näitä varoja lahjoitamme oman kylämme lasten, nuorten, vanhusten  ja vammaisten tarpeisiin, tuottamaan parempaa elämänlaatua, hyvää oloa ja iloa.

Eri yhdistykset ja yhteisöt voivat anoa LC Kellokoski / Annoilta myös avustuksia erilaisiin tarpeisiin. Avustusanomuksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa, helmikuussa ja lokakuussa.

Anomuksessa huomioitavia asioita

  1. Anomukset tulee tehdä aina kirjallisena
  2. Anomukset tulee lähettää sähköpostilla kellokoski.annat@lions.fi  tai postittaa yhdistyksen hallituksen jäsenelle.
  3. Anomukset  tulee olla perillä 31. tammikuuta tai  30. syyskuuta mennessä
  4. Anomuksesta tulee ilmetä; Hakija, yhteyshenkilön tiedot, mihin tarkoitukseen avustusta haetaan, milloin avustus on oltava hakijalla ja anottava asia/tavara tai anottava euromääräinen summa
  5. Anomuksesta tulee myös ilmetä onko avustusta haettu muilta yhdistyksiltä/tahoilta
  6. Avustuksia ei myönnetä yksityiselle henkilölle tai perheelle (kts. katastrofirahasto)

ANOMUSTEN KÄSITTELY

Määräaikaan  mennessä saapuneet  avustusanomukset  käsitellään  klubin hallituksessa. Hallitus esittelee ne klubikokoukselle, joka tekee lopullisen päätöksen  anomuksen hyväksymisestä  sekä  lahjoituksen  määrästä  tai anomuksen  hylkäämisestä.  Anoja saa aina tiedon päätöksestä.

LC Kellokoski / Annat maksaa lahjoitettavan summan hakijan osoittamalle pankkitilille. Jos lahjoitus on tavaraa, maksamme siitä meille osoitetun laskun tai siirrämme rahaa kuittia vastaan hakijan osoittamalle  pankkitilille. Stipendit maksetaan aina rahana.

KATASTROFIRAHASTO

Katastrofirahasto on perustettu auttamaan henkilöitä, jotka ovat kohdanneet äkillisen, ennalta arvaamattoman onnettomuuden ja tarvitsevat nopeaa apua. Näissä tapauksissa LC Kellokoski / Annat voivat tukea katastrofirahastostaan myös yksityisiä henkilöitä tai perheitä.

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter