Kokoukset
Jäsenet

Mitä on lionstoiminta?

Lionsjärjestön toiminta perustuu vapaaehtoiseen työhön. Lionien palvelutoiminta kohdistuu nuorisoon, vanhusväestöön, sotien veteraaneihin ja muihin avun tarpeessa oleviin.

Lionsjärjestö ei pyri korvaamaan yhteiskunnan peruspalveluja, vaan vapaaehtoistyöllä annetaan apua kohteisiin, jotka jäävät hoitamatta julkisin varoin. Tämä apu voi olla pienille ryhmille tai yksittäisille ihmisille hyvinkin merkittävää. Kaikki lionstoiminta tapahtuu "Me palvelemme-We Serve" hengessä. Lionsklubin tärkein kiinnostuksen kohde on oma lähialue ja asuinyhteisö, jossa heikompiosaisia on paljon. Lionsklubien aktiviteetteja ovat mm. paikallisten lasten- ja vanhuskotien auttaminen, stipendien jako kouluissa, sotaveteraanien auttaminen, vanhusten kotien kunnostaminen.

Suomessa järjestetään aika ajoin valtakunnallisia kampanjoita. Tutuiksi yleisölle ovat jo tulleet Punainen Sulka -kampanjat, joita on toteutettu vuodesta 1972 noin 5- 10 vuoden välein. Varoja on kerätty mm. syöpätyöhön, sotaveteraanien ja - invalidien, vammaisjärjestöjen ja vanhusten hyväksi. Viimeisin Punainen Sulka - kampanja toteutettiin vuonna 2017, jolloin kerättiin varoja Suomen nuorten hyväksi tukemalla nuorten elämän hallintaa, syrjäytymisen ehkäisemistä, mielenterveystyötä ja päihteettömyyttä useiden järjestöjen välityksellä.

Jäsenyys maailman suurimmassa palvelujärjestössä laajentaa vastuutamme myös maailmanlaajuisesti. Järjestön suuri palvelutehtävä on sokeiden ja näkövammaisten auttaminen (kaihileikkauksia, rokotusohjelmia jokisokeutta vastaan, silmäklinikkatoimintaa ja suuria näöntarkastusoperaatioita). Myös suomalaiset lionit ovat tukemassa näitä kansainvälisiä ohjelmia.

Historiatietoja lyhyesti

Lions Clubs International -järjestön perusti amerikkalainen liikemies Melvin Jones 7.6.1917. Suomeen lionsaatteen toi kanadansuomalainen Arne Ritari, Suomen lionstoiminnan kummi. Lionstoiminta juurtui Suomeen lopullisesti, kun ensimmäinen lionsklubi LC Helsinki-Helsingfors perustettiin 14.8.1950.

30.6.2011 lionsjärjestössä on n. 1,34 miljoonaa jäsentä, jotka toimivat yli 46 000 lionsklubissa, 206 maassa tai itsehallintoalueella. Jäseninä on myös naisia (n. 22 %), jotka ovat voineet liittyä lionsklubeihin vuodesta 1987 alkaen. Suomessa toimivia klubeja on 953 ja jäseniä niissä n. 26 000. Yhteisklubeja (sekä mies- että naisjäseniä) on 71, naisklubeja 148 ja loput ovat miesklubeja.

Suomalaisen lionismin toiminta-ajatus on seuraava: Teemme yhdessä työtä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla lasten ja nuorten terveen elämän ja kehityksen turvaamiseksi sekä ikääntyneiden, perheiden, vammaisten ja muiden apua tarvitsevien tukemiseksi. Toiminta tarjoaa jäsenelle mahdollisuuden toimia sosiaalisessa yhteisössä, kehittyä ihmisenä ja kehittää johtamistaitoja sekä solmia kontakteja kotimaassa ja ulkomailla.

Lions Club Lieto

Lions Club Lieto perustettiin 17.1.1964 ja se sai suomalaisten klubien joukossa järjestysnumeron 281. Perustamiskokouksessa mukana olleista 16 jäsenestä mukana on vielä yksi veli, Pertti Knuutila. Klubin jäsenmäärä on vuosien saatossa lisääntynyt melkoisesti, parhaimmillaan se on ollut 45 ja nykyisellään meitä on 29.

Toiminta on ollut hyvin aktiivista niin palvelu- kuin varainhankinta- aktiviteettienkin parissa. Palveluun ja avustuksiin tarvittavia varoja on hankittu mitä moninaisimmin keinoin. Tärkein ja pitkäikäisin niistä on ollut, ja on edelleen, jo lähes 50 kertaa Mikkelinpäivänä järjestetyt  Mikkelinmarkkinat. Se on vuosien kuluessa paisunut tapahtumaksi, joka vaatii kaikkien klubin jäsenien ja heidän puolisoidensa työpanoksen. Markkinoiden tuotolla pystytään sitten vuoden mittaan antamaan merkittävä panos Lions-tavoitteiden mukaiseen avustustyöhön niin kotikunnassamme, kotimaassamme kuin kansainvälisestikin.

Lionsklubit kokoontuvat aktiivisesti 10 kuukautena vuodessa. Sen lisäksi kokoontuvat klubin hallitus ja eri toimikunnat tarpeen mukaan. Klubi kuuluu jäsenenä Suomen Lions-liittoon ja on yhdistysrekisteriin hyväksytty ry. Toiminnassa noudatetaan kansainvälisen lionsjärjestön Lions Clubs Internationalin ja Suomen yhdistyslain sääntöjä. Toiminta on jäsenille vapaaehtoistyötä eikä siitä makseta palkkaa. Kaikki rahat mitä ulkopuolisista kerätään, myös käytetään avustuksiin ja oma sisäinen toiminta maksetaan itse.

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter