Möten

En av de årliga aktiviteterna som vi på Lions Munka Ljungby anordnar är när vi bjuder de boende på Åshaga på Kaffe och underhålnling. Iband är det inte så mycket som krävs för att sätta lite guldkant på tillvaron. 

   

 
 
HAR DU LAGT MÄRKE TILL VÅR KAMPANJ?
 
Du kanske till och med har funderat någon gång på att det skulle kännas bra att vara med och göra någonting som kan skapa glädje åt andra. Under lång tid har Lions haft en stor kampanj i olika tidningar för att skapa medvetenhet om vad Lions gör och naturligtvis göra andra nyfikna på att få mer information. Några vill kanske prova på att vara med på ett möte i närheten för att se om det kan vara intressant att lägga lite av sin tid för att hjälpa Lions hjälpa! Om du klickar på bilden nedanför så kommer du till Lions sida som heter Har Du Tid? Där kan du hitta mer information om du är nyfiken på oss. Hoppas att vi ses! 
                                       

 

Vad är Lions Club?

Vi tillhör en av världens största servicorganisationer och vill vara en positiv kraft i närsamhället. Samtidigt kan vi genom samarbete med andra klubbar medverka till en förändring av människors liv både nationellt och internationellt.

Vi tjänar

Lions är en av världens största hjälporganisationer med ca 1,4 miljoner medlemmar i 200 länder. Lions uppgift är "att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokal engagemang och internationell samverkan". Närhelst det finns ett behov, hemma eller ute i världen, så hjälper Lions till. Hjälpen sker från änniska till människa och styrs av lokala behov. 

Globala grannar

Lionsmedlemmarna - både män och kvinnor - engagerar sig ideellt i olika samhälls- och hjälpprojekt för en bättre värld att leva i. Lions förbättrar livskvaliteten för människor lokalt, nationellt och internationellt. För att bota onödig blindhet i världen samlar för närvarande Lions in 200 miljoner US dollar till Lions internationella synvårdsprojekt Sight First.

Samhällsledare

Lions förbättrar livskvaliteten i närsamhället genom att anlägga parker, stödja sjukvård och tillhandahålla rent vatten. Andra exempel på hjälpinsatser är Lions stöd till cancerforskningen i Sverige, barndiabetesforskningen i Sverige och flera olika hjälpprojekt för barn och ungdomar i Östeuropa. 
En speciell styrka hos Lions är medlemmarnas förankring i lokalsamhället, som gör att man kan sträcka ut en hand till medmänniskor i sin kommun/ort.
 

Distrikt och Zoner

Lion-klubbarna i Sverige är uppdelade i 10 distrikt. Varje distrikt är uppdelat i ett antal zoner med 7-8 klubbar i varje. Distrikten väljer varje år vars en distriktsguvernör (DG). Dessa utgör styrelsen för Lions i Sverige som kallas Guvernörsrådet.

LC Munka Ljungby tillhör distrikt 101-SV zon 2. Se även http://www.101sv.lions.se/.

 

Våra Sponsorer:

   

 

 
 

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter