Möten

Vad gör egentligen LIONS?

Lions Clubs International är världens största serviceorganisation. Vi har 1,35 miljoner medlemmar i mer än 45 000 klubbar runtom i världen.

Lions finns överallt. Vi är aktiva män och kvinnor i mer än 206 länder och geografiska områden.

Lions har en dynamisk historia. Lions grundades år 1917, och vi är mest kända för att bekämpa blindhet – det är en del av vår historia och även vårt arbete i dag. Men vi gör även frivilliginsatser för många andra typer av hjälpprojekt, till exempel miljöprojekt, mat till hemlösa samt hjälp till äldre och handikappade.

Lions ger synen tillbaka. Genom att utföra synundersökningar, donera utrustning till sjukhus och kliniker, distribuera medicin och sprida information om ögonsjukdomar arbetar Lions för sitt mål att ge syn till alla. Vi har utökat vårt engagemang för att bevara synen genom otaliga lokala insatser och genom vårt internationella SightFirst-program, som arbetar för att utrota blindhet.

Lions stödjer ungdom. Våra lokala projekt ger ofta stöd till lokala barn och skolorgenom stipendier, rekreation och mentorskap. Internationellt erbjuder vi många program, till exempel fredsaffischtävlingen, ungdomsläger, ungdomsutbyte och Lions Quest. Och vårt leoprogram ger personlig utveckling genom möjligheter för unga frivilliga. Det finns cirka 144 000 leomedlemmar och 5 700 leoklubbar i mer än 140 länder runtom i världen.

Lions delar ut anslag. Sedan 1968 har Lions Clubs International Foundation (LCIF) delat ut mer än USD 700 miljoner i anslag som stöd till Lions humanitära projekt runtom i världen. Tillsammans hjälper vår stiftelse och Lions samhällen efter naturkatastrofer genom att tillgodose omedelbara behov såsom mat, vatten, kläder och mediciner, samt hjälpa till med långsiktigt återuppbygnadsarbete. 

Lionmedlemmarna är aktiva: Vårt motto är "Vi tjäna". Lions är en del av ett globalt nätverk och vi gör vad som krävs för att hjälpa våra lokala samhällen.

Lions är ett internationellt nätverk med 1,3 miljoner män och kvinnor i 205 länder och geografiska områden som arbetar tillsammans för att tillgodose de behov som samhällen runtom i världen har.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter