Kokoukset

HALLITUS 2022 - 2023

Presidentti: Tuire Junnonen puh. 040 751 4461

Past presidentti: Jyrki Toljander puh. 0400 915 529  

1 Varapresidentti:  Pekka Rantanen puh. 040 846 7797

2 Varapresidentti:  Esa Junnonen

Sihteeri:  Jyrki Toljander puh. 0400 915 529  jyrki.toljander@pp.inet.fi

Rahastonhoitaja: Hannu Kivi-Mannila, puh. 0400 159 151, hannu.kivimannila@gmail.com

Tiedotussihteeri / Tiedotus: Olavi Harju puh. 040 746 0783

Klubimestari: Esa Junnonen 

Tail twister: Pirjo Kivimäki 

Jäsen / vaalitoimikunta: Timo Koskinen

Toiminnantarkastajat Jorma OIkari, Marja Rämö

Varalla    Veikko Santala, Matti Mäkelä

Klubin jäsenjohtaja GMT Olavi Harju

Klubin palvelujohtaja GST Tapani Ampiala

Klubin koulutusjohtaja GLT Pekka Rantanen

TOIMIKUNNAT 2022 - 2023

KEURUUN JOULU

Päätoimittaja Olli Haapanen

Apulaispäätoimittaja Mauri Koskela

Ilmoituspäällikkö Jyrki Toljander

Levikkipäällikkö Jyrki Toljander

Ammattitoimittaja  Markku piilemä

Toim.kunn. erityisavustaja  Oll Haapanen, Olavi Harju

JÄSEN JA VAALI Timo Koskinen, Tapani Ampiala, Olavi Harju, Jyrki Toljander

KONSERTTI  Aimo Varjotie, Tanja Varjotie

ARS  Heikki Pirttilä, Tapani Ampiala

NUORISOVAIHTO  Heikki Pirttilä

HISTORIA Olli Haapanen, Matti Mäkelä

LIONS QUEST Heikki Heikkinen

KOTISIVUT Matti Mäkelä

FACEBOOK Marita Toljander

Lions Clubs Internationalin uutiset
Connect with Us Online
Twitter