Möten
Medlemmar

 

Välkommen till Lions Club Malmö Ellenbogens hemsida

"Lions i Malmö"

 

"Världen behöver mera av medkänsla och mindre av självupptagenhet"

Med dessa ord fick försäkringstjänstemannen Melvin Jones socialt engagerade män i USA att gå samman i en gemensam organisation. Året var 1917 och Lions Club International var bildad. Syftet var att hjälpa mäniskor i nöd. Lejonet valdes som symbol för styrka.

Till europa kom rörelsen strax efter andra världskriget, nämligen 1948 då Lions Club Stockholm bildades som första klubb i europa. Lions i Sverige består idag av mer än 10 000 medlemmar, både män och kvinnor, fördelat på drygt 500 klubbar.

Lions tar inte ställning i politiska eller religiösa frågor. Efter andra världskrigets slut fick därför Lions uppdraget av FN att bistå med hjälp i ett sargat europa. Samtidigt antog Lions ett tillägg i sina stadgar "att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk".

Medlemsskap i Lions är öppet för alla som genom personligt engagemang för ut, och verkar enligt, Lions syften. Medlemsskapet innebär en stor gemenskap och ett trevligt kamratskap.

Förutsättningarna för verksamheten skapas genom lokala och riksomfattande insamlingsaktiviteter till olika hjälpprojekt. Fördelningen bestäms av varje enskild klubb. Medel kan gå till lokala, nationella eller internationella hjälpinsatser. Alla medel går oavkortat till sitt ändamål. Medlemmarna betalar all administration genom medlemsavgifter och egna insatser.

 

Lions Club Malmö Ellenbogen bildades den 28 december 1992 - dock genomfördes själva invigningsceremonin först den 6 februari 1993. Den är Malmös största Lionsklubb med, för närvarande, cirka 30 medlemmar.

Klubben välkomnar nya medlemmar, både kvinnor och män, som är intresserade av att arbeta ideellt. Vill du bidra som volontär eller på pro bono basis fast du inte är medlem i klubben går det naturligtvis också bra, all hjälp emottas tacksamt!

Med våra insamlade medel hjälper och stödjer vi, framförallt lokalt, barn och ungdomar med funktionshinder, barn och ungdomar som vårdas på Skånes Universitetssjukhus i Malmö, människor som är i en utsatt livssituation eller i utanförskap, Diakoniverksamheten i Malmö, Stadsmissionen i Malmö, klinisk patientnära forskning via Lions forskningsfond i Skåne, Barndiabetesfonden mfl.

Vill Du veta mer om Lions - eller oss, Lions Club Malmö Ellenbogen? Klicka på "Kontakta oss" i vänsterkolumnen för att få veta hur Du får kontakt med vår sekreterare.

Vill Du engagera Dig som medlem, som volontär eller på pro bono basis? Klicka på "Kontakta oss" i vänsterkolumnen för att få veta hur Du får kontakt med medlems- och resursansvarig.

Vill Du söka (ekonomiskt) stöd, bidrag, stipendium eller motsvarande? Klicka på "Kontakta oss" i vänsterkolumnen för att få veta hur Du får kontakt med ansvarig för vår behovskommitté.

 

Följ oss på Facebook, Lions i Malmö - Startsida | Facebook, så får du fortlöpande information om våra aktiviteter.

 

Läs mer...

om oss, Lions, i vårt flygblad

om Lions Syd, www.lions101s.se

om Lions i Sverige, www.lionsclubs.se

Se vårt bildspel om vår sponsorverksamhet

 

Klicka även på länkar (punkter, ikoner, bilder etc) i högerkolumnen för att få ytterligare information om Lions!

 

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter