Möten
Medlemmar

 

Våra bidragstagare

 

Några av våra bidragstagare

 

Lions åtta prioriterade (fokus-) områden

 

Diabetes

Diabetes orsakar över 5 miljoner dödsfall varje år - vilket gör sjukdomen till den åttonde ledande orsaken till dödsfall i världen. Och siffrorna stiger. Lionsmedlemmar konfronterar detta akuta hot mot vår hälsa genom att informera om diabetes, utöka tillgången till vård genom undersökningar och behandlingsprogram samt förbättra livskvaliteten genom diabetesläger och lokala rekreationsprogram.

 

Miljö

Vår planets hälsa är oerhörd viktig för livet på vår jord. Miljön påverkar luftens och vattnets kvalitet, tillgången på mat och medicin, hälsan och naturen i våra lokala samhällen och framtiden för oss alla. Lionsmedlemmar tar sig an miljöutmaningar på lokal och global nivå genom att plantera träd, genomföra återvinningsprogram, tillhandahålla rent dricksvatten och städa samhällen för att bevara vår miljö för framtida generationer.

 

Hungersnöd

Nästan en miljard människor går till sängs hungriga varje kväll. Lionsmedlemmar arbetar därför hårt för att ta itu med detta globala problem genom att tillhandahålla hjälp och hopp till de mest utsatta. VI levererar mat till skolbarn, fyller matbanker med mat, skapar hållbara kolonilotter och anordnar lokala matinsamlingar för att bekämpa hungersnöden.

 

Syn

Idag går 80 % av alla synnedsättningar att förebygga eller bota, varför Lions insatser är viktigare än någonsin. Lions genomför synundersökningar, informerar samhällen, bygger kliniker och stödjer människor som är blinda eller har nedsatt syn genom tekniska hjälpmedel och yrkesutbildningar.

 

Barncancer

Varannan minut diagnostiseras ett barn med cancer - och mindre än hälften av världens barn har tillgång till effektiv vård. Barn som överlever cancer drabbas ofta av tärande biverkningar som kan påverka såväl deras fysiska utveckling som deras inlärningsförmåga. Av den anledningen utökar Lions tillgången till behandlingar som räddar liv och stöd till de barn och familjer som behöver oss mest.

 

Ungdom

Vi är engagerade i att tillhandahålla ungdomar och unga vuxna med möjligheter att lyckas. Lions Quest-programmet tillhandahåller unga människor, deras lärare och idrottsledare verktyg, för att kunna göra positiva val, säga nej till droger och alkohol, lära sig genom hjälpinsatser och bli framgångsrika män och kvinnor.

 

Katastofhjälp

När katastrofer slår till hjälper vi till. Vi beviljar medel för att förbereda inför katastrofer och tillhandahålla omedelbara insatser, vilket gör att Lions och deras partners är bland de första på plats efter ödeläggande orkaner, jordbävningar, översvämningar och andra katastrofer.

 

Humanitära insatser

Lions medlemmar gör insatser i samhället och samarbetar med de människor de hjälper. Vi stödjer den stora variationen av humanitära insatser som genomförs och samordnas av Lions.

Presentera evenemang
Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter