Möten
Medlemmar

 

Organisation

 

Verksamhetsåret 2023/H2-2024/H1

 

Klubbstyrelse

 • Einar Persson, president (LP)
 • Roland Ahlgren, medlemsordförande (GMT)
 • Vakant, serviceordförande (GST)
 • Göran Falck, sekreterare (LS)
 • Kerstin Gustafsson, past president (PLP)
 • Sven-Olof Knutsson, kommunikation (PR)
 • Jan Melin, klubbmästare (Tail Twister)
 • Hans Schiött, kassör (LK)
 • John Stupples, vice president (VLP, GLT)

Aktivitetskommittén

 • Hans Schiött, sammankallande
 • Roland Ahlgren
 • Agneta Koch
 • Jonathan Marat
 • Sten Oddmo

Arkiv- och traditionskommittén

 • Göran Falck, sammankallande
 • Gösta Jigin
 • Jan Melin

Behovskommittén

 • Tommy Cederholm, sammankallande
 • Bengt Lindahl
 • Jan Melin
 • Helena Säre

Bössinsamlingskommittén

 • Sten Oddmo, sammankallande
 • Agelos Robotas

FIFH kommittén

 • Roland Ahlgren, sammankallande
 • Eva Eliasson
 • Jan Melin
 • Agelos Robotas
 • John Stupples

Julkonsert i Limhamns Kyrka

 • Göran Kihlgren, sammankallande
 • Solveig Bruce Stupples
 • Tommy Cederholm
 • John Stupples

Medlemskommittén

 • Roland Ahlgren, sammankallande
 • Eva Eliasson
 • Jonathan Marat

Nomineringskommittén

 • John Stupples, sammankallande
 • Gösta Jigin
 • Bengt Lindahl

PR- och informationskommittén

 • S-O Knutsson, sammankallande
 • Solveig Bruce Stupples
 • Hans Schiött

SUS- och Lejonungarnakommittén

 • Bengt Lindahl, sammankallande
 • Eva Eliasson
 • Jan Melin
 • Hans Schiött

Projekt Lions i Malmö

 • Kerstin Gustafsson, sammankallande
 • Roland Ahlgren
 • Hans Schiött

Visningsgrupp Baltiska Hallen

 • Sten Oddmo, sammankallande
 • Tommy Cederholm
 • Jonathan Marat

Visningsgrupp Jägersro Travbana

 • Hans Schiött, sammankallande
 • Roland Ahlgren
 • Helena Säre

Visningsgrupp Malmö Arena

 • Agelos Rabotas, sammankallande
 • Eva Eliasson
 • Vakant

Underhållning på äldreboende

 • Kerstin Gustafsson, sammankallande
 • Solveig Bruce Stupples
 • Gösta Jigin
 • Agneta Koch
 • Helene Säre

Idrottsstipendium

 • Roland Ahlgren, funktionsansvarig

Kulturstipendium

 • Kerastin Gustafsson, funktionsansvarig

Lions Clubs International Foundation, LCIF

 • Göran Falck, kontaktperson

Lions Forskningsfond Skåne

 • Kerstin Gustafsson, styrelseledamot
 • Göran Kihlgren, sekreterare

Lions International Peace Poster Contest

 • Kerstin Gustafsson, funktionsansvarig

Lions interninformation

 • S-O Knutsson, funktionsansvarig

Lions Quest

 • Eva Eliasson, kontaktperson

Lotteriverksamheten

 • Ole Olsson, funktionsansvarig

Materialförvaltning

 • ​Klubbstyrelsen

Medlemsmatrikel

 • Göran Falck, funktionsansvarig

My LCI

 • Göran Falck, kontaktperson

Revisorer

 • Gösta Jigin
 • Bengt Lindahl
Presentera evenemang
Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter