Möten
Medlemmar

 

Gör skillnad - bli volontär i Lions

 

Lions bygger på frivilligarbete

Att bli medlem i en Lionsklubb ger dig möjlighet att arbeta såväl lokalt som nationellt och internationellt. Du får nya vänner via ett nätverk av Lionsmedlemmar. Du lär dig att hålla i projekt som gör samhället bättre för dem som bor där - och har roligt på samma gång.

 

Medlemsformer

Lionsklubbar består av olika sorters människor i olika samhällen nästan överallt i världen. Därför erbjuds flera sätt att bli medlem. Lions erbjuder frivilligprogram för barn, tonåringar, studenter, vuxna och familjer. Välja den medlemsform som passar dig.

Ny medlem

  • Nya medlemmar betalar inträdesavgift eller måste lämna tillämpligt formulär för avgiftsbefrielse. Årlig internationell medlemsavgift tillkommer. Medlemsavgift faktureras halvårsvis. Ytterligare avgift till klubb, distrikt och multipeldistrikt kan tillkomma.

Transfermedlem

  • Transfermedlem som har fullgjort sina skyldigheter betalar ingen inträdesavgift vid transfer till en befintlig klubb inom 12 månader.

Familjemedlem

  • Genom familjemedlemskap kan familjer som går med i en Lionklubb erhålla en reducerad medlemsavgift. Den första familjemedlemmen (huvudman i hushållet) betalar full internationell medlemsavgift och upp till fyra efterföljande kvalificerade familjemedlemmar betalar endast halv internationell medlemsavgift. Alla familjemedlemmar måste betala inträdesavgift.
  • Familjemedlemskap är öppet för familjemedlemmar som (1) kvalificerar för medlemskap i Lions, (2) för närvarande är medlemmar, eller går med, i samma klubb och (3) bor i samma hushåll och är släkt genom födsel, äktenskap eller på annat juridiskt sätt. Familjemedlemmarna kan vara föräldrar, barn, make/maka, fastrar/farbröder, mostrar/ morbröder, kusiner, far-/morföräldrar, svärföräldrar eller släkt på annat juridiskt sätt.

Student

  • Studenter från myndig ålder till och med 30 år betalar ingen inträdesavgift och endast halv internationell medlemsavgift. Studenter äldre än 30 år som går med i en lionklubb vid högskola/universitet betalar inträdesavgift och full internationell medlemsavgift.

Nuvarande eller tidigare Leo

  • Nuvarande eller tidigare Leomedlemmar, till och med 35 års ålder, som ansöker om medlemskap, vilka har varit leomedlemmar i minst ett år och en dag betalar halv internationell medlemsavgift och erhåller befrielse från inträdes-/charteravgift i medlemsprogrammet Leo-Lion.
  • Leomedlemmar över 35 års ålder, vilka har varit Leomedlemmar i minst ett år och en dag erhåller befrielse från inträdes-/charteravgift.

Ung vuxen

  • Unga vuxna, till och med 30 års ålder, erhåller befrielse från inträdesavgift och betalar halv internationell medlemsavgift när de går med i en Leo Lionklubb.

 

Medlemsansökan

Gör skillnad - bli volontär i Lions, https://bityl.co/GmgU.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter