Möten
Medlemmar

 

Projekt

 

Klubbprojekt

 

Ett urval andra aktiviteter inom klubben

 • Sommar- och julfest på SUS Malmö, barnhabiliteringen
 • Musik och annan underhållning på äldreboenden
 • Volontärverksamhet på FIFH's Malmö Open
 • Stipendier till barn med funktionshinder
 • Tivoli för barn med funktionshinder
 • Handikappgolf Bokskogens GK
 • Stöd till Malmö Stadsmission
 • Stöd till barn- och kvinnojourer
 • Stöd till personer med särskilda behov
 • Julkonsert i Limhamns Kyrka
 • Jullotteri på Jägersro Trav
 • Lions International Peace Poster Contest, tecknings-/tävlingsbidrag från Holmaskolan

 

Några av våra stödprojekt/-organisationer

 

Barndiabetesfonden

Varje dag drabbas nästan tre barn i Sverige – över 900 barn om året, och minst lika många vuxna – av typ 1-diabetes. Det är en livshotande, obotlig sjukdom och i dagsläget får den som drabbas leva med sjukdomen resten av livet. Det finns många sätt att hjälpa de som lever med typ 1-diabetes, men det enda som radikalt förändrar deras liv till det bättre, och på sikt kan komma att lösa gåtan, är forskning. Läs mer, http://barndiabetesfonden.se.

 

Lions - Forskningsfond Skåne

Lions Forskningsfond Skåne är en insamlingsstiftelse, vars huvudsakliga ändamål och syfte är att genom bidrag från Lionsklubbar och donationer från företag och allmänheten insamla medel till medicinsk, patientnära, forskning i Skåne. Läs mer, https://bityl.co/Fjox

 

Lions - Humanitärt stöd till Ukraina

Konflikten i Ukraina har drivit miljontals människor från sina hem vilket har skapat en humanitär kris som tvingar familjer att leta efter trygghet och säkerhet. I denna tid av svår nöd bidrar Lions med stöd till de som dagligen kämpar med att tillgodose humanitära basbehov. Lions medlemmar världen över förenas för att hjälpa Ukraina. Läs mer, https://bityl.co/GlCU.

 

Lions - Katastrofhjälp till Turkiet

Sveriges Lions har ett sen tidigare etablerat samarbete med Lionsklubbar i det jordbävningsdrabbade området i Turkiet. Där har vi sedan tidigare byggt skolmoduler för syriska flyktingbarn, dessa används nu som tillfälliga bostäder. Lions har också tillsammans med MSB levererat och satt upp 300 nya tält i detta område. Läs mer, https://bityl.co/HFfw.

 

Lions - Quest/Tillsammans

Program för en god lärandemiljö och en trygg uppväxt, samt lärande av sociala och emotionella färdigheter. Målet är att bygga relationer, etablera goda levnadsvanor, sätta gränser för sig själv och andra, hantera tankar och känslor, förebygga drogmissbruk samt att utveckla en god psykisk hälsa. Läs mer, https://bityl.co/FjoF

 

Lions - Rent vatten

Sedan ett antal år pågår i Tanzania ett projekt för att göra rent vatten tillgängligt för mer än 100 000 människor på landsbygden. Såväl i byarna som på sjukhus och skolor. Projektet drivs inom Lions Syd. Läs mer, https://bityl.co/Fjob.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter