Möten

 


Invigning av rörelseytan på Thurevallen Beddingestrand. Lions Club Trelleborg har skänkt ett bidrag till detta projekt.


Lions Club i Trelleborg, bjöd barnen på Gertrudsgårdens förskola, på en resa med buss till Malmö. Där fick de besöka SEA-U Marint Kunskapcenter, och lära sig om Marin pedagogik


Bidrag skapar glädje!

Ett bidrag från lions har kommit väl till pass på Bäckaskolans Träningskola. Träningsskkolan har utrustats med en ny skön gunga och fåtölj. Bidraget på 30 000 kr kommer från Lions jubilumsfond med anledning av att Lions fyller 100 år i år.

Allt kommer fram!

Nettot av alla insamlade medel går oavkortat till ändamålet. Administrationskostnader täcks helt av medlemsavgifter och ideellt arbete.

Ett mycket stort och varmt tack riktas till alla givare och besökare vid våra arrangemang. Tack vare er har vi kunnat dela ut bidragen nedan!

Vill du söka bidrag från Lions Club?  klicka här och ladda ner ansökningsblanketten.

Mejla blanketten till info@lionstrelleborg.se  Vi behandlar inkomna ansökningar löpande under året, och det innebär att du kan räkna med ett beslut inom ett par månader efter inlämnad ansökan. Vill du skicka blanketten med post - skicka till Lions Club Trelleborg, Algatan 78, 23142 Trelleborg

 

            

Ge en minnesgåva, gynna den patientnära, mediciniska forskningen    

Lions forskningsfond Skåne.   Bankgiro:  900-2866

www. lffs.se

klicka här för att se våra första stipendiater.


 

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter