Möten

Foton


Vid vårt klubbsammanträde den 14 mars hälsar vi Anna-Lena Lussetti välkommen som ny medlem. Fadder är Ragnar Carlsson.Avgående president Ronny Quist, överlämnar vid kvällens månadsmöte den 10 juni, klubban till nuvarande president Ernst Inzinger inför lionsåret 2019-2020.Vid kvällens månadsmöte den 13 maj, tilldelades Anita Persson och Gertie Persson en Melvin Jones utmärkelse, för deras engagemang i humanitär hjälpverksamhet.Vid inleder månadsmötet den 8 april med installationsceremoni för vår nya och yngsta medlem Julia Lindholm. Vi hälsar Julia välkommen i gemenskapen. Fadder är Ronny Quist.Under Lions högtidliga former installeras vid månadsmötet den 11 mars våra nya medlemmar, Bodil och Göran Welén. Vi hälsar Bodil och Göran välkomna i gemenskapen. Fadder är Gertie Persson.Under Lions högtidliga former installeras vid månadsmötet den 12 nov vår nya medlem, Hans Åkerman. Vi hälsar Hans välkommen i gemenskapen. Fadder är Leif Hansson.Ragnar Carlsson tilldelas ikväll Melvin Jones plakett som hedersbetydelse för humanitära insatser.Avgående president Ernst Inzinger överlämnar Lionskedjan till nuvarande president Ronny Quist inför Lionsåret 2018-2019.Vid månadsmötet den 12 februari har vi glädjen att hälsa Katarina Euström välkommen som ny medlem. Katarinas fadder är Brittmarie Lindquist.


Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter