Möten

Vid månadsmötet den 8 okt, presenterar vår Bästa Kompis stipendiat, Anton Thell sin reseskildring från Tyskland. 


På Lions Distriktsmöte i Ystad 21 april 2018 tilldelades, Ida Andersson Wulf i Trelleborg, Stipendiet Ett Skånskt Bragdlejon!

 


Höstens första månadsmöte 2018-09-10 inleds med en fängslande reseskildring från Hawaii, av vår Bästa Kompis stipendiat, Julia Lindholm


Vår egen Lions Lucia, Julia Lindholm, var nominerad till Bästa Kompis stipendiat. Detta stipendium delades ut vid vårt Luciafirande på decembermötet 2017. 
Anton Thell var även nominerad. Anton erhöll sitt stipendium i S:t Nicolai Kyrka. Ronny Quist delade ut dessa stipendier.


Jenni Lindwall, vår Bästa Kompis stipendiat, ger oss en presentation från hennes Spanienresa 2017. Jenni berättar med stor inlevelse och entusiasm.


Stipendier Bästa Kompis

Detta stipendium instiftades 2001 då klubben i Trelleborg firade sitt 50 årsjubileum. Stipendiet delas ut till en elev i åk2, i första hand, på Söderslättsgymnasiet. Stipendiet består i en lägervistelse på ett Lionsläger i Europa. I anslutning till lägret (före eller efter) bor stipendiaten i en familj i landet. Resan tar tre veckor och sker under sommaren året efter att stipendiet delats ut. Stipendiet delas ut i samband med Söderslättsgymnasiets luciafirande i kyrkan.

Lions Club i Trelleborg står för rese- och lägerkostnaderna.

Kriterierna för att få Lions resestipendium:

  • Är en god kamrat
  • Är en bra kompis
  • Arbetar mot alkohol, narkotika och droger

Lions "mjukis - Lejon"      

                                                                                    Här delar Brittmarie Lindquist ut "Lejon" till  Jörgen Rasmussen på räddningtjänsten

delas ut till:

  • Barnakuten på Trelleborgs lasarett
  • Polisen - att delas ut vid olyckstillfällen med barn inblandade
  • Räddningstjänsten - vid bränder och trafikolyckor
  • Kvinnojouren

 

 

 

 

 

 

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter