Möten
Medlemmar

Lions Clubs första aktivitet

 

Klubben bildades 25 febr 1960. Redan på styrelsemöte i samma månad diskuterades den första aktiviteten. Det föreslogs då att en aktivitet skulle ordnas  i samband med nedläggning av järnvägen Lund-Svedala-Trelleborg. Aktiviteten skulle bestå av ett märke som såldes till minne av sista turen på bandelen. Banan invigdes 1875-07-26 och sista turen skulle gå 1960-05-28. Ragnar Mårtensson skulle införskaffa förslag till märke och även undersöka om klubben kunde få ensamrätt till försäljningen på tåget.

På styrelsemöte 1960-04-11 rapporterades att 2 000 märken var beställda. Varje märke (nål) skulle monteras på en kartong i format 70x90 mm. Text överst: ”Minne av Lund-Trelleborgs järnväg”. Text underst: ”Hjälp Lions att hjälpa”. Försäljningspriset skulle vara 1:- kr per märke. Ragnar M skulle kontakta pressen för publicitet.

Märkena levererades den 13 maj och samtliga försåldes fram t o m den 28 maj, då sista tåget gick. Även skolbarn hjälpte till med försäljningen.

Det ekonomiska resultatet av försäljningen blev 1 173:89 kr. Härav beviljades 115:- kr som hjälp till skolresa för en elev i klass 8 i Svedala Enhetsskola. Resterande del tillföll aktiviteskassan.

På nålen kan man överst se tidpunkterna för banans invigning och sista tåg, i mitten ett lok med Lionsemblem i fronten och nederst texten ”Lund-Trelleborgs järnväg”.

 

 

POTATIS- OCH LÖKODLINGSAKTIVITETEN PÅ1970-TALET

     

  

  

 

 

 

”Aggarps offerkälla är känd från 1300-talet, d v s den tid när drottning Margareta huserade på Lindholmens slott Man offrade till källan för att få sina önskningar uppfyllda eller för att få bot mot sina sjukdomar. Ungdomar sökte sig till källan för att få reda på sin tillkommande.

Offrandet skedde antingen genom att man drack vattnet eller kastade ett mynt i källa. Midsommaren var den stora offertiden. Det lär ha offrats i källan ända in på 1800-talet.

Källan är idag klassad som fornminne.

(Detta är hämtat från Riksantikvarieämbetet skylt från 1992, som finns vid källan)

Lions Club restaurerade källan med hjälp av snickaren Einar Ekdahl 1993-1994 genom att sätta nya ekstockar runt om. Samtidigt anlades en mindre parkeringsplats vid källan.

Det sägs i sägner bl a att i den s k ”so-rännan”, som gick från Lindholmen och ner till Aggarp huserade en sugga, skarpryggad och långborstig. Svärmiska pojkar brukade sätta sig upp på suggan för att rida ner till offerkällan och där få reda på sin tillkommande.

Tre mystiska fiskar sägs också ha hållit till i Aggarps källa. De var röda som guld och hade katthuvud och kattögon. Tog man bort en fisk fanns det tre fiskar igen nästa år.

För gångna generationer har dessa offerkällor eller heliga källor, som de också kallas, betytt ofantligt mycket. Tron på dess makt har haft djupa rötter, men många är idag bortglömda.

Gamla seder glöms lätt. Låt oss försöka dokumentera dessa och bevara för eftervärlden.

På grund av det intensiva jordbruket, dränering av åkrarna mm är vattnet i dag ej tjänligt som dricksvatten.

Källan är belägen på höger sida vid uppfartsvägen till Källgården.

Lions President Per Göthenqvist inviger källan

den 3 juli 1994.

 

 

FRILUFTSBADET

Svedala hade 1912-1953 ett mindre friluftsbad i anslutning till sockerbrukets vattenintag vid Segeå. Efter sockerbrukets nedläggning erbjöds kommunen att överta anläggningen. Man tackade dock nej med motivering att det inom kort skulle byggas en större badanläggning på annan plats i kommunen.

Tio år gick utan att kommunen uträttade något på badfronten. I juni beslöt Lions Club att satsa på aktiviteten Friluftsbad i Svedala. Kommunen var positiv till klubbens angagemang.

På olika sätt gjordes stora insamlingsinsatser till badet. Framför allt kom det in pengar genom försäljning av den s k badfemman, där också skolungdomar hjälpte. Lionsmedlemmar gjorde 1963/64 upp ritningar, kostnadsberäkning och finansieringsplan för det tilltänkta badet. Det gick dock inte att komma överens med kommunen, vars representanter drömde om ett ännu större bad någon gång i framtiden.

Klubben beslutade då, 1966, att inte samla in mer pengar, men lät insamlade medel stå kvar i en badfond, där de växte med ränt på ränta. Klubben gjorde ytterligare försök att få till stånd ett friluftsbad men utan resultat.

Först in på 1970-talet, dvs nära 20 år efter nedläggningen av badet på sockerbruksområdet, började det hända något på nybyggnadsfronten. Det planerades och byggdes och på våren 1973 invigdes Svedalas nuvarande friluftsbad.

Lions Club överlämnade badfondens 75 000:- kr till hjälp för kommunens badanläggning- pengarna var ju insamlade under mottot ”Friluftsbad i Svedala”. I badanläggningen finns uppsatt en platta med inskription, som erinrar om klubben insatser.

LIONS CLUB SVEDALA LUCIA

Se nedan länk:

Luciafirandet i Svedala över tid

LIONS CLUB SVEDALA JULKORT 2010-2016

https://e-clubhouse.org/userfiles/17341/file/Julkort%202010.pdf

https://e-clubhouse.org/userfiles/17341/file/Julkort%202011.pdf

https://e-clubhouse.org/userfiles/17341/file/Julkort%202012.pdf

https://e-clubhouse.org/userfiles/17341/file/Julkort%202013.pdf

https://e-clubhouse.org/userfiles/17341/file/Julkort%202014.pdf

https://e-clubhouse.org/userfiles/17341/file/Julkort%202015.pdf

https://e-clubhouse.org/userfiles/17341/file/Julkort%202016.pdf

 

 

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter