Möten
Medlemmar

LIONS STIPENDIUM

 

På klubbsammanträde den 15 januari 1990 noteras i protokollet:

” Rapporter från styrelsen:

Styrelsen föreslår att vi instiftar en Svedala Lions stipendiefond i samband med vårt 30-årsjubileum. Styrelsen föreslår att vi delar ut ett eller flera stipendium på maximalt 10 000 kr per år med inriktning på idrott, kultur eller handikapp."

Klubben beslöt enligt förslaget, samt att stipendiet skall vara årligen återkommande.

Inriktningen har sedan vidgats till att även omfatta hjälpinsatser för människor på olika sätt.

Stipendiet delades till en början ut i samband med Svedala Marknad i månadsskiftet juni-juli men har på senare år utdelats vid firandet av Svenska Flaggans Dag den 6:e juni. T o m 2017 har 248 000:- kr utdelats.

Personer eller föreningar har tilldelats stipendiet med angiven motivering.

 

1990

Ändamål: Musikstuderande ungdomar.

Stipendiater: Åsa Sahlée- tvärflöjt, Daniel Hoflund- fagott.. 2x 5 000:- kr.

 

1991

Ändamål: Personer som uträttat något väsentligt för ungdomen i Svedala.

Stipendiater: Rolf Hellmark, SMURF,  Sigge Magnusson, Svedala Scoutkår. 2x 5000:- kr

 

1992

Ändamål: Personer som gjort väsentliga insatser för de äldre och handikappade i Svedala.

Stipendiater: Agne Kristensson, hjälp till hörselskadade, Sven Nilsson, hjälp till gamla och handikappade. 2x 5 000:- kr.

 

1993

Ändamål: Personer som gjort fina insatser för att skapa trevnad, glädje och underhållning för människor i Svedala. 2x 5 000:- kr.

Stipendiater: Kalle Karlberg- har spelat upp till dans för många Svedalabor och har också komponerat egna låtar, Hasse Hardenstedt- som roat många både från revyscenen och på gatorna.

 

1994

Ändamål: Förtjänstfulla Svedalabor som på olika sätt gjort värdefulla insatser för ungdomars sysselsättning på fritiden.

Stipendiater: Bo Andersson och Sven Björk från innebandyn, Leif Malmgren för Svedala Unga Frimärkssamlare. 3x 3 000:- kr.

 

1995

Ändamål: Beslöts att utdela stipendiet till någon yngre person, som var ledare för andra ungdomar.

Stipendiat: Jonas Jung- 17-årig ungdomsledare och gymnast med omvittnat goda meriter.

3 000:-kr.

 

1996

Ändamål: Beslöts ge stipendiet till en förening.

Stipendiat: Svedala Naturvårdsförening- för kartläggning av Svedalaområdets flora, röjning av Hunnaröds mosse och tornfalksprojektet var det främsta på meritlistan. 5 000:- kr.

 

1997

Ändamål: Klubben har under verksamhetsåret gjort extra satsningar för ungdomen. Beslöts ge stipendiet till ungdomar, som haft framgångar inom sport och idrott.

Stipendiater: Johanna Mattsson- motorcross, Peter Hansson- golf. 2x 5 000:- kr

 

1998

Ändamål: Idrottsledare inom kommunen.

Stipendiat: Lena Nilsson, Svedala scoutkår. Har varit ledare och ordförande inom kåren under många år. 5 000:- kr.

 

1999

Ändamål: Personer som gör stora ideella insatser för de gamla eller handikappade i kommunen.

Stipendiater: Edith och Olle Hallberg, Ruth Andersson, Alanka Nedavaska. 4x 1 500:- kr

 

2000

Ändamål: Förening som haft stora framgångar inom sin sport.

Stipendiat: Svedala Volleybollklubb, som avancerat till högsta serien för damer. 10 000:- kr.

 

2001

Ändamål: Värdefulla kulturinsatser inom teater och att bevara gamla byggnadsminnen.

Stipendiater: Alva Dahlskog, teater och Erik Nordström, byggnadsminne. 2x 5000:- kr

 

2002

Ändamål: Idrottsledare, som under lång tid varit verksam med och för ungdomar.

Stipendiat: Roland Hansson, Svedala Scoutkår, för sina insatser som ledare. 5000:- kr.

 

2003

Ändamål: För utmärkta insatser och stort engagemang som ledare inom idrotten (gymnastik)

Stipendiat: Martin Olsson, Svedala GIF. Kr 10 000:- för resa till ett ungdomsläger i Ungern.

 

2004

Ändamål: Kultur. och historia

Stipendiater: Lars Johansson och Rolf Hellmark för att ha förverkligat föreställningen om upproret i Klågerup med musikalen ”1812”. 2x 5 000:-.

 

2005

Ändamål: Musiker som glatt Svedalaborna med sång och musik i olika sammanhang.

Stipendiat: Per-Ola Sandberg- motivering enligt ovan. 5 000:- kr

 

2006

Ändamål: Idrottare, som gjort framsteg och uppmärksammats för sina insatser.

Stipendiat: Fredrik Schön- brottare som med talang och idog träning gjort sitt och Svedalas namn känt både inom och utom landet, Svedala Volleyklubbs 17-årslag, som blev Svenska mästare i sin åldersgrupp. 2x10 000:- kr.

 

2007

Ändamål: Svedalabor som gjort stora framsteg inom musiken.

Stipendiat: Daniel Hansson- . 10 000:- kr.

 

2008

Ändamål: Svedalabor som bidragit till att Svedalas historia levandegörs och dokumenteras.

Stipendiater: Kjell Bergman- för den förtjänstfulla artikeln om Åbjörn Anderssons Mekaniska Verkstad, Mats Olsson för sitt oförtröttliga arbete med bilder och texter under hela tiden Svedala Årsbok utgivits. 2x 5 000:- kr

 

2009

Ändamål: Idrottare, som haft stora framgångar inom kraftsport.

Stipendiat: Maria Eriksson- 10.000:- kr

2010

Ändamål: Framgångsrik musikarrangör.

Stipendiat: Marcus Lindberg tilldelas 10 000:- kr för sitt stora engagemang i Svedala Sommarrock.

Marcus har varit engagerad i Svedala Sommarrock sedan 15 år tillbaks och varit festivalgeneral sedan 2003. En årlig sommarfestival med välkända artister och en publik på mellan 11 000 till 13 000 festivalbesökare. Festivalen är vida känd i musikvärlden av mycket god kvalitet.

Komm.ordf: Jan Knutsson.

 

2011

Ändamål: Musikledare för Svedala Kulturskola.

Stipendiat: Mats Olofsson tilldelas 10 000:- kr för sina ambitiösa målsättning att göra Svedala Kulturskola till ett tongivande inslag i Svedalas kulturliv och synliggöra alla kulturutövande elevers insats till alla kommuninnevånares glädje och tacksamhet.

Han är en entusiastisk ledare av Svedalas blåsorkester och arrangerar resor till inrikes och utrikes orkesterfestivaler samt ett frekvent konsertutövande såväl inom som utom kommunens gränser.

Komm.ordf: Gert Nilsson

2012

Ändamål: För utmärkta insatser i Svedala Tennisklubb

Stipendiat: Lars Sonesson, klubbchef i Svedala Tennisklubb tilldelas 10 000 kr som på ett framgångrikt sätt verkat för att få ungdomar intresserade av tennis genom att upprätta kontrakt mellan spelare, föräldrar och ledare som bygger på samstämmig ambitionsnivå. Detta koncept har resulterat i att på sju år har de mer än dubblerat sitt medlemsantal  framför allt på barn- och ungdomssidan. Lars har också utbildning av  tävlingsledare för olika klubbar i södra Sverige. Tennisklubben är idag t o m den största idrottsklubben i kommunen och har över 800 medlemmar.

2013

Ändamål: Skol- och ungdomsidrott

Stipendiat: Klågerupskolans Skolidrottsförening, tilldelas 10000 kr i stipendie.

Verksamhetsidén för Klågerupskolans skolidrottsförening är unik. Den betonar goda relationer över kön och åldrar framför elittänkande och visar på ett föredömligt sätt hur barn och ungdomar med visst vuxenstöd själva kan vara ledare och därigenom utvecklas till goda förebilder. Föreningens alla aktiviteter är elevledda från planering till genomförande och respekt och social gemenskap är viktiga inslag i verksamheten. Under mottot En plats för glädje och gemenskap spelar föreningen en betydelsefull roll för eleverna från åk 2 till 9.

 

2014

Stipendiat: Stefan Bauer, ordförande för Svedala Anhörigförening,  tilldelas 10000 kr i stipendie.

Svedala anhörigförening är en underavdelning inom Anhörigas Riksförbund. Verksamhetsidén för Svedala Anhörigförening är att utifrån volontärverksamhet finnas som stöd och hjälp för dem som vårdar sina anhöriga i hemmet. Man vill tillsammans med kommunens personal utveckla stödet i vardagen för dessa anhöriga.

Årets stipendium tilldelas Stefan Bauer för oförtrutet arbete för att stödja anhöriga som vårdar sina kära i hemmet. Svedala Anhörigförening har utvecklats starkt de senaste åren vilket till stor del får tillskrivas Stefan Bauer som eldsjäl och pådrivare.

 

2015

Stipendiat: Elinor Fryklund, sångpedagog, tilldelas 10000kr i stipendie.

Elinor Fryklund är frilansande operasångerska, sångpedagog på Kulturskolan i Svedala, handledare i sång på Musikhögskolan i Malmö och S:t Sigfrids folkhögskola i Växjö

Motivering:

Elinor Fryklund är en duktig sångpedagog som med stor entusiasm undervisar både barn och vuxna.

Med sin fantastiska sångröst och genom sitt engagemang med barnen och ungdomarna vid Kulturskolan i Svedala sprider hon glädje i kommunen.

 

2016

Stipendiat: Ingegerd Lindkvist, föreståndare för Djurhemmet i Aggarp, tilldelas 10000 kr i stipendie.

Ingegerd Lindkvist är föreståndare för Djurhemmet i Aggarp. Hon har alltid varit intresserad av djur och är alltid tillgänglig för rådgivning och tar emot herrelösa hundar och katter samt inackordering av dessa i mån av plats. Folk från hela Skåne kommer och lämnar djur till hemmet. Innan ett djur får flytta till en ny ägare görs ett hembesök för att se om djuret får det bra. Det skrivs ett kontrakt att djuret inte får säljas eller avlivas utan att djurhemmet kontaktas. Vid djurhemmet finns dessutom en begravningsplats.

Hon har valt sitt jobb med hela hjärtat och ställer alltid upp när det behövs. Hon är en verklig vän för övergivna djur och ser till att de får nya och bra hem.

Motivering:

Ingegerd Liljekvist är en verkligt godhjärtad djurvän med ett mycket stort engagemang för djurs välbefinnande.Ingegerd har hjälpt mängder av hundar och katter till en bättre tillvaro till alla djurvänners stora glädje.

 

2017

Stipendiat: Galleri KVIS i Svedala

Lions Club i Svedalas kulturpris år 2017 på 10 000 SEK går till Galleri KVIS i Svedala.

Motivering:

Galleri KVIS (Konstens vänner i Svedala) är en mötesplats med ett inkluderade perspektiv där människor erbjuds möjlighet att kommunicera med konst och kultur som utgångspunkt.

Genom sitt stora engagemang, ideella arbete och idérikedom bidrar de till att utveckla kulturutbudet i Svedala.

Galleriet erbjuder utställningsmöjligheter för såväl etablerade konstnärer som amatörer i sin lokal på Grönegatan i Svedala. 

Galleriet bidrar till att sätta Svedala på kartan genom att locka såväl besökare som utställare från andra kommuner, och genom att synas i sociala medier via sin hemsida, blogg, facebook och instagram.  

Galleri KVIS erbjuder föreläsningar som är öppna för alla.

Galleri KVIS har varit verksamma i Svedala under 10 års tid.

 

2018

Stipendiat: Gun-Britt Wiberg

Lions Club i Svedalas stipendie år 2018 på 10 000 SEK tilldelas Gun-Britt Wiberg, Svedala.

Motivering: För att i över 20 års arbete och stort engagemang genom Tandalaföreningen i Svedala, verkat i flertal projekt för främst ungdomar i Tanzania.

 

2019

Stipendiat: Caos Café

Lions Club i Svedalas stipendie år 2019 på 15 000 SEK tilldelas Caos Café Svedala. 

Motivering: Caos Café är både ett café och en ideell förening i Svedala som främst vänder sig till personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga. Drygt 6 år har gått sedan verksamheten startade sitt viktiga arbete med att sprida kunskap om psykiska funktionsnedsättningar samt att minska fördomar, utanförskap och isolering. Genom sitt regelbundna och idoga arbete är Caos Café en betydelsefull mötesplatser alla inblandade, där man kan få stöd och livsviktig gemenskap. 

2020-22

Inga stipendie delades ut pga Covid-19 pandemin.

2022-23

Stipendiatier: Tatyana Martyn och Anja Allvin

Lions Club i Svedalas stipendie år 2023 på 10 000 SEK tilldelas Tatyana Martyn och Anja Allvin, 5 000 SEK vardera. 

Motivering: Med sitt ursprung i Ukraina har de har båda utnyttjat sina stora och gedigna matkunskaper till att laga ukrainska rätter som de sedan sålt till allmänheten. De började att sälja på torget i Svedala och detta blev genast en stor succé. De har fortsatt att sälja ukrainsk mat vid ett stort antal tillfällen runt om i Skåne och alla pengar de tjänat på detta har gått till att stödja befolkningen i Ukraina. En win-win situation då vi får lära oss mer om ukrainsk mat samtidigt som Tatyana och Anja på detta vis kan hjälpa sitt forna hemland.

Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter