Möten
Medlemmar

Lions Club, Svedala 

Klubbens bildande

Lions Club, Svedala bildades på initiativ av dåvarande Zonordföranden Bengt Wilbert,  Lions Club, Malmögrip. Den 25 februari 1960 hade ett 20-tal män från Svedala och dess närmsta omnejd kallats till ett informations- och organisationssammanträde på Svedala Hotell. 18 av dessa förklarade sig villiga att bli medlemmar och därmed kunde Lions Club, Svedala bildas. Den officiella dagen för klubbens instiftan bestämdes till den 11 juni 1960. Denna dag, klubbens charterdag, inleddes med en högtidlighet i Svedala Kyrka, där Distriktordföranden P E Waltorp överlämnade charterbrevet till Charterpresident Karl G Jönsson. Dagen fortsatte sedan med en bankett på Svedala Hotell.

Till klubbens första styrelse valdes:

President             Karl G Jönsson, Svedala

Vice president     John E Palmquist, Svedala

Sekreterare          Lars Edlund, Svedala

Kassaförvaltare   Lennart Hallenberg, Svedala

Klubbmästare      Ragnar Mårtensson, Svedala

Tail-Twister           Bertil Denward, Minnesberg

Director                 Sune Göransson, Svedala

Övriga medlemmar:

John Asker, Snapparp

Folke Berg, Svedala

Lars Billing, Svedala

Sture Blomberg, Svedala

Björn Hagtorn, Svedala

Helmer Hansson, Svedala

Gunnar Härstedt, Svedala

Bengt Ottosson, Svedala

Nils Perlman, Svedala

Åke Persson, Svedala

Eric Svedby, Svedala

 

Klubben har i dag 39 medlemmar, med ett skiftande antal års medlemskap i klubben. Den som har varit med längst, kom med i klubben i februari 1967 och är fortfarande även vid sin höga ålder aktiv i klubbarbetet.

Under åren sedan klubbens bildande har i dag 132 personer varit med i klubben. Många har under året lämnat klubben på grund av att de har flyttat från orten, men har då begärt transfer till den lionsklubb i den orten som man har flyttat till. Har man en gång valts in som medlem i Lions, är man alltid välkommen i någon klubb runt om i Sverige eller i något annat land i världen.

Eftersom att klubben i dag är över 60 år gammal, har många medlemmar lämnat oss av naturliga skäl. Även om man uppnår en hög ålder och kanske därmed inte orkar med att vara aktiv i klubbens arbete, kan men med fördel stanna kvar i klubben som priviligerad medlem. Då behöver man inte delta i klubbens aktiviteter, sitta med i styrelsen eller ha andra uppdrag i klubben om man inte själv vill.

Ett antal medlemmar i klubben har under de senaste åren bildat Torsdagsgruppen. Man träffas i vår Loppmarknadslokal på torsdagsförmiddagen kl.9.00. Efter en gemensam frukost med kaffe och nybakta frallor ägnar man stor del av dagen åt att sortera loppor och att ställa i ordning i lokalen.

Torsdagsgruppen som i dag består av 8 medlemmar har även åtagit på sig uppgiften att stå för maten på våra klubbmöten. Man dukar, lagar mat, serverar och ser till att medlemmarna trivs vid våra möten.

 

Presidenter i klubben under åren

1960-1961 Karl G Jönsson 1992-1993 Nils-Evert Karlsson
1961-1962 Ragnar Mårtensson 1993-1994 Bo Persson
1962-1963 Bertil Denward 1994-1995 Per Göthenquist
1963-1964 Lars Edlund 1995-1996 Gert Olowsson
1964-1965 Lennart Hallenberg 1996-1997 Åke Mårtensson
1965-1966 Nils Perlman 1997-1998 Håkan Nilsson
1966-1967 Karl-Gustav Andersson 1998-1999 Tomas Svahlin
1967-1968 Ulf Löwenborg 1999-2000 Rolf Asp
1968-1969 Arne Omme 2000-2001 Hans Mårtensson
1969-1970 Bror Gillborg 2001-2002 Jan Knutsson
1970-1971 Torsten Lindström 2002-2003 Sigvard Sonesson
1971-1972 Wive Nilsson 2003-2004 Lennart Tungström
1972-1973 Alfred Jensen 2004-2005 Per-Olow Karlsson
1973-1974 Jan Frankby 2005-2006 Per-Åke Andersson
1974-1975 Kaj Hedberg 2006-2007 Egon Brunnsgård
1975-1976 Olle Hallberg 2007-2008 Rolf Asp
1976-1977 Sigvard Sonesson 2008-2009 Håkan Nilsson
1977-1978 Karl-Erik Hansson 2009-2010 Tord Larsson
1978-1979 Bengt Dahlström 2010-2011 Bengt Persson
1979-1980 Hans Borgström 2011-2012 Nils-Evert Karlsson
1980-1981 Rolf Johnson 2012-2013 Rolf Trulsson
1981-1982 Ferenc Deak 2013-2014 Per-Åke Andersson
1982-1983 Giilbert Nygren 2014-2015 Åke Persson
1983-1984 Åke Mårtensson 2015-2016 Carin Elmvik
1984-1985 Yngve Banheden 2016-2017 Håkan Nilsson
1985-1986 Tord Alfredsson 2017-2018 Klas Regland
1986-1987 Lars Eriksson 2018-2019 Ingela Williams
1987-1988 Gilbert Nygren 2019-2020 Åsa Rosqvist
1988-1989 Wive Nilsson 2020-2021 Rolf Asp
1989-1990 Torsten Oldhammer 2021-2022 Bengt Persson
1990-1991 Bror Gillborg 2022-2023 Lars Odell
1991-1992 Lars Gensmann Nilsson 2023-2024 Carin Elmvik

Medlemmar 2023-2024

Eva Albrektsson Gert Nilsson
Per-Åke Andersson Håkan Nilsson
Rolf Asp Kerstin Nordquist
Robert Bognäs Nils-Gunnar Nordquist
Ellinor Borgas Inez Nordqvist
Lennart Ekberg Lars Odell
Carin Elmvik Göran Pamp
Lena Elmvik Bengt Persson
Eva Eriksson Nils-Bertil Persson
Lars Eriksson Åke Persson
Mats Hansson Klas Regland
Lars Hassgård Lotta Regland
Kaj Hedberg Maud Ronnermark
Eva Henriksson Åsa Rosqvist
Nils-Evert Karlsson Sigvard Sonesson
Ulla Ljung Ann-Christin Thulin
Aina Ljungström Lennart Tungström
Eva Jonsson Margareta Tungström
Ann-Christin Nilsson Ingela Williams
Bertil Nilsson    
Presentera evenemang
Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter