Möten
Medlemmar

Sponsorer och samarbetspartners

Vi har ett nära och för oss viktigt sponsorskap och samarbete med flera företag i Svedalaområdet och vi välkomnar gärna fler.

Företag kan skänka varor – både nya men också sådana som av olika anledningar inte går att sälja (förpackning saknas, utgående modeller etc). Dessa kan vi sedan använda som lotterivinster mm vid våra arrangemang. 

Företag är också välkomna med ekonomiska bidrag. Andra Svedalaföretag hjälper oss med tjänster för sociala medier, utskrifter av dokument, rabatt på varor till våra olika försäljningar, priser till diverse tävlingar mm. 

Som sponsor/samarbetspartner till Lions Club Svedala ges ni samtidigt bra möjligheter att exponera ert företag i vår marknadsföring.
 
Vid intresse av att vara Lions Club Svedalas sponsor/samarbetspartner tag kontakt med Bertil Nilsson:
070-6013960 eller bertilni56@gmail.com

Företag som sponsrar och samarbetar med Lions Club Svedala. Vill du veta mer om våra sponsorer och samarbetspartners klicka på deras logo.

           

        

   

 

 

Presentera evenemang
Lions Clubs Internationals nyheter
Connect with Us Online
Twitter